Orice absolvent cu diplomă de licență sau echivalentă a unui program de licență acreditat în Romania.

Da, cu conditia sa obtineti recunoasterea acestor studii la CNRED. Informatii despre procesul de recunoastere si echivalare a studiilor sunt disponibile la adresa www.cnred.edu.ro. Diplomele emise în UE sunt supuse unui proces de recunoastere automat.

Carnetele de student se acordă studenților înscriși pe Sistemul Bologna (ciclul I, licență -ciclul II master). Cursanții programelor postuniversitare nu beneficiază de carnete de studenți, neavând calitatea de student.

Programele de studii universitare de master reprezintă al II-lea ciclu de studii universitare şi corespund unui număr minim de credite de studii transferabile, cuprins între 60 şi 120 şi se finalizează prin nivelul 7 din EQF/CEC şi din Cadrul Naţional al Calificărilor. Ca urmare a implementării Procesului Bologna, începînd cu anul universitar 2008-2009, studiile de masterat devin studii universitare.

Programele postuniversitare sunt: programe postdoctorale de cercetare avansată; programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă; programe postuniversitare de perfecţionare. Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă vizează actualizarea/dezvoltarea unei/unor competenţe ori unităţi de competenţă/competenţe din una sau mai multe calificări universitare ori din unul sau mai multe standarde ocupaţionale, aferente unei ocupaţii care poate fi practicată doar de un absolvent de studii universitare. Participanţii la programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă au calitatea de cursanți

Diploma unui program de master nu poate fi echivalată cu certificatul a competenţelor profesionale.

Pentru că ne adresăm persoanelor active, care vizează perfecționarea sau conversia profesională suntem deschiși și ne-am pliat orarul activităților conform nevoilor și recomandărilor dvs.

În acest sens, programele postuniversitare se desfășoară în regim modular, condensat (acolo unde structura cursului o permite), fie după ora 17 sau chiar în wekk-end. Resursele necesare pot fi accesate prin intermediul platformelor de E-learning, astfel că totulpoate deveni ușor accesibil.

Departamentul pentru Educație Continuă, Învățământ la Distanță și cu Frecvență Redusă