Testarea aplicațiilor software

Responsabil program: Prof.dr.ing. Liviu MICLEA

Obiectivul principal al programului este de a prezenta problematica asigurării calitătii aplicațiilor software. Sunt prezentate principalele tehnici de testare a aplicatiilor software, precum și activitățile specifice asigurării calității acestora. Competentele asigurate sunt: 1. Principalele tehnici de testare a programelor: testare functionala (black-box), testare structurala (white-box), testare statistica bazata pe utilizare; 2. Modele de baza utilizate in testarea programelor; 3. Activitatile, managementul, automatizarea testarii si aspecte asociate ca sub-fazele testarii, organizarea echipelor, procesul de testare, rolul si responsabilitatile angajatilor, utilitare de automatizare a testarii.

Plata taxelor se poate face la casieria Universității Tehnice de pe strada C. Daicoviciu Nr. 15
sau prin virament bancar, în contul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca,
contul IBAN RO 43TREZ21620F330800XXXX deschis la Banca Natională, Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca
sau în contul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, cont: IBAN: RO91RNCB0106026601550038 deschis la B.C.R. Cluj-Napoca.
CIF 4288306

Plata taxelor se poate face la casieria Universității Tehnice de pe strada C. Daicoviciu Nr. 15 si cu cardul de primă de carieră didactică

- Copie xerox după certificatul de naştere (se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după diploma de licenţă (se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după certificatul de căsătorie (dacă numele a fost schimbat după căsătorie);

- Copie xerox după Cartea de Identitate;

Înscrierea se face la sediul departamentului, între orele 10-14.
Acte de studii
  • Str. Memorandumului, nr. 28, etaj I, sala 204
  • acte.studii@staff.utcluj.ro
  • 0264 202 304

  • 0264 202 289

  • Program cu publicul: Luni-Vineri, 11 - 14


Acte necesare pentru eliberarea certificatului:

- Carte de identitate sau pașaport (în original);

- Certificat de naștere sau certificat de căsătorie (pentru absolventele căsătorite) original sau copie.

Absolvirea programului conduce la obținerea unui CERTIFICAT DE ABSOLVIRE a programului postuniversitar de perfecționare.
Credite obținute:

9

Ore curs:

28

Ore proiect:

28

Discipline studiate:

Înscriere încheiată!

Departamentul pentru Educație Continuă, Învățământ la Distanță și cu Frecvență Redusă