Operator la masini-unelte cu comanda numerica - perfectionare

Responsabil program: șef. lucr. dr. ing. Marius COSMA

PERFECȚIONAREA UNITĂŢILOR DE COMPETENŢĂ (conform standard ocupațional) 1.Competențe generale la locul de muncă: - Întocmirea documentelor de evidenţă şi de raportare a activităţii - Planificarea activităţii proprii şi organizarea locului de muncă 2. Competenţe specifice - Controlul pieselor executate pe maşini unelte cu comandă - Programarea maşinii-unelte cu comandă numerică - stabilirea originii coordonatelor - Reglarea iniţială a maşinii-unelte cu comandă numerică - Reglarea statică a sculelor şi montarea dispozitivelor de fixare

Taxa de școlarizare: 500 lei

Plata taxelor se poate face la casieria Universității Tehnice de pe strada C. Daicoviciu Nr. 15
sau prin virament bancar, în contul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca,
contul IBAN RO 43TREZ21620F330800XXXX deschis la Banca Natională, Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca
sau în contul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, cont: IBAN: RO91RNCB0106026601550038 deschis la B.C.R. Cluj-Napoca.
CIF 4288306

- Copie xerox după certificatul de naştere (se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după diploma de licenţă (se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după certificatul de căsătorie (dacă numele a fost schimbat după căsătorie);

- Copie xerox după Cartea de Identitate;

Înscrierea se face la sediul departamentului, între orele 10-14.
Acte de studii
  • Str. Memorandumului, nr. 28, etaj I, sala 204
  • acte.studii@staff.utcluj.ro
  • 0264 202 304

  • 0264 202 289

  • Program cu publicul: Luni-Vineri, 11 - 14


Acte necesare pentru eliberarea certificatului:

- Carte de identitate sau pașaport (în original);

- Certificat de naștere sau certificat de căsătorie (pentru absolventele căsătorite) original sau copie.

Absolvirea programului conduce la obținerea unui CERTIFICAT DE ABSOLVIRE a programului postuniversitar de perfecționare.
Credite obținute:

0

Ore curs:

50

Ore proiect:

100

Discipline studiate:

Orarul este flexibil în funcție de solicitările cursanților. De preferință de luni până joi de la ora 16 până la ora 20) în CUNBM, str. Dr V. Babeș, Nr. 62A, sala L18 și L1

Înscriere încheiată!

Departamentul pentru Educație Continuă, Învățământ la Distanță și cu Frecvență Redusă