UNITĂŢILE DE COMPETENŢĂ (conform standard ocupațional) 1.Competențe generale la locul de muncă: - Aplicarea NPM şi PSI - Comunicarea interactivă la locul de muncă - Dezvoltarea profesională - Efectuarea muncii în echipă - Întocmirea documentelor de evidenţă şi de raportare a activităţii - Planificarea activităţii proprii şi organizarea locului de muncă 2. Competenţe specifice - Aprovizionarea locului de muncă cu materiale şi semifabricate - Aprovizionarea locului de muncă cu SDV-uri - Asigurarea funcţionării maşinilor unelte cu comandă numerică - Controlul pieselor executate pe maşini unelte cu comandă - Depozitarea şi expediţia pieselor prelucrate - Prelucrarea lotului de piese - Programarea maşinii unelte cu comandă numerică - stabilirea originii coordonatelor - Reglarea iniţială a maşinii unelte cu comandă numerică - Reglarea statică a sculelor şi montarea dispozitivelor de fixare - Studierea documentaţiei de execuţie

Taxa de școlarizare: 1825 lei

Plata taxelor se poate face la casieria Universității Tehnice de pe strada C. Daicoviciu Nr. 15
sau prin virament bancar, în contul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca,
contul IBAN RO 43TREZ21620F330800XXXX deschis la Banca Natională, Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca
sau în contul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, cont: IBAN: RO91RNCB0106026601550038 deschis la B.C.R. Cluj-Napoca.
CIF 4288306

- Copie xerox după certificatul de naştere (se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după diploma de licenţă (se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după certificatul de căsătorie (dacă numele a fost schimbat după căsătorie);

- Copie xerox după Cartea de Identitate;

Înscrierea se face la sediul departamentului, între orele 10-14.
Acte de studii
  • Str. Memorandumului, nr. 28, etaj I, sala 204
  • acte.studii@staff.utcluj.ro
  • 0264 202 304

  • 0264 202 289

  • Program cu publicul: Luni-Vineri, 11 - 14


Acte necesare pentru eliberarea certificatului:

- Carte de identitate sau pașaport (în original);

- Certificat de naștere sau certificat de căsătorie (pentru absolventele căsătorite) original sau copie.

Absolvirea programului conduce la obținerea unui CERTIFICAT DE ABSOLVIRE a programului postuniversitar de perfecționare.
Credite obținute:

0

Ore curs:

240

Ore proiect:

480

Discipline studiate:

Orarul este flexibil în funcție de solicitările cursanților. Pentru cursurile organizate cu întreprinderile, pentru personalul angajat, cursul se desfășoară pe o perioadă de 18 săptămâni: - luni, marți și miercuri de la ora 8 la 16 (6 ore teorie și 2 ore aplicații) în CUNBM, str. Dr V. Babeș, Nr. 62A, sala L18 și L1 - joi și vineri de la ora 8 la ora 16 (practică în intreprindere până la finalizarea celor 480 de ore)

Înscriere încheiată!

Departamentul pentru Educație Continuă, Învățământ la Distanță și cu Frecvență Redusă