Programarea interfețelor utilizator

Responsabil program: Conf.dr.ing. Mihai DAMIAN

Site oficial: infoap.ro

Cursul prezintă realizarea interfețelor grafice ale aplicațiilor web, mobile sau de tip desktop. Metoda propusă este bazată pe utilizarea React.js, o bibliotecă de clase JavaScript creată de Facebook. Pentru componentele de tip server din exemplele incluse se folosește limbajul PHP. Dezvoltarea aplicațiilor se va realiza în JavaScript ES6 folosind Visual Studio Code și un server de web elementar inclus în Node.js.

Taxa de școlarizare: 950 lei

Plata taxelor se poate face la casieria Universității Tehnice de pe strada C. Daicoviciu Nr. 15
sau prin virament bancar, în contul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca,
contul IBAN RO 43TREZ21620F330800XXXX deschis la Banca Natională, Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca
sau în contul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, cont: IBAN: RO91RNCB0106026601550038 deschis la B.C.R. Cluj-Napoca.
CIF 4288306

Plata taxelor se poate face la casieria Universității Tehnice de pe strada C. Daicoviciu Nr. 15 si cu cardul de primă de carieră didactică

- Copie xerox după certificatul de naştere (se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după diploma de licenţă (se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după certificatul de căsătorie (dacă numele a fost schimbat după căsătorie);

- Copie xerox după Cartea de Identitate;

Înscrierea se face la sediul departamentului, între orele 10-14.
Acte de studii
  • Str. Memorandumului, nr. 28, etaj I, sala 204
  • acte.studii@staff.utcluj.ro
  • 0264 202 304

  • 0264 202 289

  • Program cu publicul: Luni-Vineri, 11 - 14


Acte necesare pentru eliberarea certificatului:

- Carte de identitate sau pașaport (în original);

- Certificat de naștere sau certificat de căsătorie (pentru absolventele căsătorite) original sau copie.

Absolvirea programului conduce la obținerea unui CERTIFICAT DE ABSOLVIRE a programului postuniversitar de perfecționare.
Credite obținute:

9

Ore curs:

28

Ore proiect:

28

Discipline studiate:

Momentan indisponibil.

Înscriere încheiată!

Important: Preînscrierea va fi posibilă începând din august 2024

Departamentul pentru Educație Continuă, Învățământ la Distanță și cu Frecvență Redusă