Managementul piețelor de energie

Responsabil program: Prof.dr.ing. Florin LUNGU

Programul se adresează tuturor persoanelor interesate să se inițieze sau să activeze într-un domeniu interdisciplinar și de viitor, cel al brokerajului de energie.
Absolventii acestui program vor dobandi cunostinte din domeniul producerii, transportului, distributiei si comercializarii energiei electrice, dar si cunostinte despre modul de tranzactionare atat pe pietele finaciare (Bursa de Valori Bucuresti) cat si pe piata de energie din Romania (OPCOM), respectiv din alte state europene.
Programul aduce in convergenta cunostinte din domenii diferite: inginerie electrica, energetica, piete de capital, management strategic, managementul resurselor umane.
Unul dintre principalele argumente în favoarea unui program de instruire managerială este avansul rapid al mediului economic şi schimbarea permanentă de paradigmă in management. Există tendinţe noi de dezvoltare în management, care se pot rata în lipsa unei învăţări continue de-a lungul carierei.
Absolventii acestui program se vor putea integra si vor putea activa in structurile noii piete unice de energie care urmeaza sa se dezvolte la nivel european, fiind unul dintre dezideratele Uniunii Europene.

Plata taxelor se poate face la casieria Universității Tehnice de pe strada C. Daicoviciu Nr. 15
sau prin virament bancar, în contul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca,
contul IBAN RO 43TREZ21620F330800XXXX deschis la Banca Natională, Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca
sau în contul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, cont: IBAN: RO91RNCB0106026601550038 deschis la B.C.R. Cluj-Napoca.
CIF 4288306

Plata taxelor se poate face la casieria Universității Tehnice de pe strada C. Daicoviciu Nr. 15 si cu cardul de primă de carieră didactică

- Copie xerox după certificatul de naştere (se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după diploma de licenţă (se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după certificatul de căsătorie (dacă numele a fost schimbat după căsătorie);

- Copie xerox după Cartea de Identitate;

Înscrierea se face la sediul departamentului, între orele 10-14.
Acte de studii
 • Str. Memorandumului, nr. 28, etaj I, sala 204
 • acte.studii@staff.utcluj.ro
 • 0264 202 304

 • 0264 202 289

 • Program cu publicul: Luni-Vineri, 11 - 14


Acte necesare pentru eliberarea certificatului:

- Carte de identitate sau pașaport (în original);

- Certificat de naștere sau certificat de căsătorie (pentru absolventele căsătorite) original sau copie.

Absolvirea programului conduce la obținerea unui CERTIFICAT DE ABSOLVIRE a programului postuniversitar de perfecționare.
Credite obținute:

18

Ore curs:

168

Ore proiect:

14

Discipline studiate:

 • Sisteme energetice
 • Calitatea energiei
 • Managementul energiei
 • Management strategic
 • lnvestitii, piete si tranzactii
 • Piete si tranzactii de energie
 • Proiect atestare competențe

Orarul va fi modular, 14 ore/saptamana (joi 4 ore, vineri 4 ore si sambata 6 ore). Orele se vor desfasura la sediul Scolii Academice Postuniversitare de Management, str. Dorobantilor, nr. 71-73.

Departamentul pentru Educație Continuă, Învățământ la Distanță și cu Frecvență Redusă