Proiectare geotehnică

Responsabil program: Conf.dr.ing. Nicoleta ILIEȘ

Programul vizează actualizarea cunoștințelor de specialitate ale absolvenților de inginerie civilă, inginerie geologică sau geologie, dar și realizarea reconversiei profesionale a celor care își doresc o carieră în domeniul ingineriei geotehnice. Inginerii specializați astfel, își vor actualiza cunoștințele în vederea conducerii de cercetări, a consilierii, proiectării si coordonării activităților de construcții, a gestionării si întreținerii structurilor de inginerie civila sau oferirii de consultanta cu privire la aspecte geotehnice. Programul de pregatire postuniversitara este util verificatorilor de proiecte si expertilor tehnici care doresc sa isi prelungeasca valabilitatea dreptului de practica, in scopul continuarii activitatii. Programul propus beneficiază de susținerea organizației profesionale în domeniu din România, Societatea Română de Geotehnică și Fundații, care reunește specialiști în domeniul Ingineriei Geotehnice, cadre didactice universitare, precum și companii de profil.

Obiectivele programului:

>> actualizarea cunoștințelor de specialitate ale absolvenților de inginerie civilă și geologie

>> creșterea numărului de specialiști în domeniul ingineriei geotehnice

>> creșterea adaptabilității specialiștilor din domeniul ingineriei civile, inginerie geologică în vederea orientării profesionale către specializarea inginerie geothnică

Taxa de școlarizare: 3000 lei

Plata taxelor se poate face la casieria Universității Tehnice de pe strada C. Daicoviciu Nr. 15
sau prin virament bancar, în contul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca,
contul IBAN RO 43TREZ21620F330800XXXX deschis la Banca Natională, Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca
sau în contul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, cont: IBAN: RO91RNCB0106026601550038 deschis la B.C.R. Cluj-Napoca.
CIF 4288306

Plata taxelor se poate face la casieria Universității Tehnice de pe strada C. Daicoviciu Nr. 15 si cu cardul de primă de carieră didactică

- Copie xerox după certificatul de naştere (se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după diploma de licenţă (se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după certificatul de căsătorie (dacă numele a fost schimbat după căsătorie);

- Copie xerox după Cartea de Identitate;

Înscrierea se face la sediul departamentului, între orele 10-14.
Acte de studii
  • Str. Memorandumului, nr. 28, etaj I, sala 204
  • acte.studii@staff.utcluj.ro
  • 0264 202 304

  • 0264 202 289

  • Program cu publicul: Luni-Vineri, 11 - 14


Acte necesare pentru eliberarea certificatului:

- Carte de identitate sau pașaport (în original);

- Certificat de naștere sau certificat de căsătorie (pentru absolventele căsătorite) original sau copie.

Absolvirea programului conduce la obținerea unui CERTIFICAT DE ABSOLVIRE a programului postuniversitar de perfecționare.
Credite obținute:

5

Ore curs:

21

Ore proiect:

39

Discipline studiate:

  • Investigarea terenului de fundare
  • Parametrii geotehnici
  • Terenuri dificile de fundare
  • Proiectare Geotehnică utilizând programe de calcul

Momentan indisponibil.

Departamentul pentru Educație Continuă, Învățământ la Distanță și cu Frecvență Redusă