Managementul proiectelor pentru produse și servicii

Responsabil program: Daniel FILIP

Programul este axat pe analiza studiilor de caz și a unor propuneri concrete de proiecte, pentru a conferi un puternic caracter interactiv, centrat pe modalităţile de aplicare a teoriei în activitatea practică.
Pentru a asigura un management de calitate este necesar în primul rând să se cunoasca de ce este important managementul de proiect, cum se realizează un management eficient, care sunt beneficiile imediate dar şi beneficiile pe termen lung. Parcurgând acest program, veți găsi răspunsuri și soluții concrete acestor probleme.

Abilități și competențe dobândite:

-Cunoasterea terminologiei, conceptelor si metodelor utilizate in elaborarea si managementul proiectelor;

Capacitatea de utilizare a aplicaţiilor software şi a tehnologiilor informaţionale in elaborarea si managementul proiectelor,

Competente profesionale in domeniul accesarii, monitorizarii si implementarii proiectelor cu finantare nationala si internationala;

Capacitatea de a elabora, implementa si coordona in mod autonom un proiect si de asumare a responsabilitatii.

Plata taxelor se poate face la casieria Universității Tehnice de pe strada C. Daicoviciu Nr. 15
sau prin virament bancar, în contul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca,
contul IBAN RO 43TREZ21620F330800XXXX deschis la Banca Natională, Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca
sau în contul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, cont: IBAN: RO91RNCB0106026601550038 deschis la B.C.R. Cluj-Napoca.
CIF 4288306

- Copie xerox după certificatul de naştere (se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după diploma de licenţă (se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după certificatul de căsătorie (dacă numele a fost schimbat după căsătorie);

- Copie xerox după Cartea de Identitate;

Înscrierea se face la sediul departamentului, între orele 10-14.
Acte de studii
  • Str. Memorandumului, nr. 28, etaj I, sala 204
  • acte.studii@staff.utcluj.ro
  • 0264 202 304

  • 0264 202 289

  • Program cu publicul: Luni-Vineri, 11 - 14


Acte necesare pentru eliberarea certificatului:

- Carte de identitate sau pașaport (în original);

- Certificat de naștere sau certificat de căsătorie (pentru absolventele căsătorite) original sau copie.

Absolvirea programului conduce la obținerea unui CERTIFICAT DE ABSOLVIRE a programului postuniversitar de perfecționare.
Credite obținute:

18

Ore curs:

182

Ore proiect:

14

Discipline studiate:

-Managementul proiectelor

-Managementul resurselor umane si comunicare

-Managementul calitatii

-Managementul riscurilor in proiecte

-Managementul achizitiilor in proiecte

-Proiect atestare competente

Momentan indisponibil.

Departamentul pentru Educație Continuă, Învățământ la Distanță și cu Frecvență Redusă