Eficiență și sustenabilitate energ. pt. manageri energetici

Responsabil program: Prof. dr. ing. Dan Doru MICU

Site oficial: http://www.smempower.com/

Programul propus reprezintă o componentă a colaborării UTC-N, în cadrul proiectului: A holistic framework for Empowering SME' s capacity to increase their energy efficiency. Proiectul se desfășoară în cadrul Programului cadru European pentru cercetare și inovare Horizon 2020, prin mecanismul de finațare pentru IMM.
Obiectivul proiectului este de a susține IMM-urile din țările participante în proiect în realizarea de audituri energetice și implementarea soluțiilor propuse de acestea pentru îmbunătățirea perfomanțelor energetice.
Proiectul constă în implementarea de programe postuniversitare de Educație și Formare în domeniul eficienței energetice. Acțiunile vizează personalul IMM-urilor cu atribuții legate de managementul energetic al companiei. Absolvenții acestui program vor face parte dintr-o rețea profesională de specialiști, creată prin acest proiect, la nivel European.


Cursurile vor începe cu data 15 0ctombrie 2021, orele 15, sala P03, str. George Baritiu (sau online) derula pe parcursul a 144 ore didactice.


Înscrierile vor avea loc în perioada 6-15 octombrie 2021.

Plata taxelor se poate face la casieria Universității Tehnice de pe strada C. Daicoviciu Nr. 15
sau prin virament bancar, în contul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca,
contul IBAN RO 43TREZ21620F330800XXXX deschis la Banca Natională, Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca
sau în contul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, cont: IBAN: RO91RNCB0106026601550038 deschis la B.C.R. Cluj-Napoca.
CIF 4288306

- Copie xerox după certificatul de naştere (se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după diploma de licenţă (se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după certificatul de căsătorie (dacă numele a fost schimbat după căsătorie);

- Copie xerox după Cartea de Identitate;

Înscrierea se face la sediul departamentului, între orele 10-14.
Acte de studii
  • Str. Memorandumului, nr. 28, etaj I, sala 204
  • acte.studii@staff.utcluj.ro
  • 0264 202 304

  • 0264 202 289

  • Program cu publicul: Luni-Vineri, 11 - 14


Acte necesare pentru eliberarea certificatului:

- Carte de identitate sau pașaport (în original);

- Certificat de naștere sau certificat de căsătorie (pentru absolventele căsătorite) original sau copie.

Absolvirea programului conduce la obținerea unui CERTIFICAT DE ABSOLVIRE a programului postuniversitar de perfecționare.
Credite obținute:

14

Ore curs:

58

Ore proiect:

86

Discipline studiate:

Politici și reglementari europene și nationale privind eficienta energetica

Sisteme, masuri și soluții de eficiență energetica -oportunitați de reducere a consumului energetic

Notiuni de baza in evaluarea energetica si standarde

lnstrumente pentru monitorizarea și managementul energiei

Mecanisme si surse de finantare a eficientei energetice

Sudii de caz

Momentan indisponibil.

Înscriere încheiată!

Departamentul pentru Educație Continuă, Învățământ la Distanță și cu Frecvență Redusă