Auditul energetic pentru clădiri - gradul I

Responsabil program: Prof. dr. ing. Ioan Moga

Facultatea de Construcţii şi Facultatea de Instalaţii din cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, în conformitate cu prevederile art. 15 şi Regulamentul privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri, Ordinul M.D.R.T. nr. 2237 /2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 / 08.10.2010 ORDIN de modificare a OMDRT nr. 2237/2010 (26-01-2011) în Capitolul III şi Documente necesare înscrierii la examenul de atestare, organizează cursuri de pregătire teoretică în vederea înscrierii la examenul de atestare a auditorilor energetici pentru construcţii şi instalaţii, organizat de MDRAP.Următoarele cursurile vor începe în 10 Decembrie orele 16, online prin platforma Microsoft Teams.

Taxa de școlarizare: 4800 lei

Plata taxelor se poate face la casieria Universității Tehnice de pe strada C. Daicoviciu Nr. 15
sau prin virament bancar, în contul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca,
contul IBAN RO 43TREZ21620F330800XXXX deschis la Banca Natională, Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca
sau în contul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, cont: IBAN: RO91RNCB0106026601550038 deschis la B.C.R. Cluj-Napoca.
CIF 4288306

- Copie xerox după certificatul de naştere (se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după diploma de licenţă (se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după certificatul de căsătorie (dacă numele a fost schimbat după căsătorie);

- Copie xerox după Cartea de Identitate;

Înscrierea se face la sediul departamentului, între orele 10-14.
Acte de studii
  • Str. Memorandumului, nr. 28, etaj I, sala 204
  • acte.studii@staff.utcluj.ro
  • 0264 202 304

  • 0264 202 289

  • Program cu publicul: Luni-Vineri, 11 - 14


Acte necesare pentru eliberarea certificatului:

- Carte de identitate sau pașaport (în original);

- Certificat de naștere sau certificat de căsătorie (pentru absolventele căsătorite) original sau copie.

Absolvirea programului conduce la obținerea unui CERTIFICAT DE ABSOLVIRE a programului postuniversitar de perfecționare.
Credite obținute:

21

Ore curs:

92

Ore proiect:

140

Discipline studiate:

  • Expertiza termică și energetică a clădirilor
  • Certificatul de performanță energetică a clădirilor
  • Auditul energetic

Următoarele cursurile vor începe în 10 Decembrie 2021 orele 16, online prin platforma Microsoft Teams.

Departamentul pentru Educație Continuă, Învățământ la Distanță și cu Frecvență Redusă