Soluții și acțiuni pentru decarbonizarea companiilor

Responsabil program: Denisa Șteț

Acest program are ca scop explorarea unor modalități concrete prin care organizațiile pot aborda și implementa strategii de reducere a emisiilor de carbon și, implicit, să contribuie la eforturile globale de combatere a schimbărilor climatice.
Programul este organizat în contextul proiectului Energy Transition Audits towards Decarbonization - EnTRAINER (LIFE nr. 101076424/2022) și oferă profesioniștilor din domeniul energiei oportunitatea de a înțelege mai bine implicațiile și beneficiile adoptării unei atitudini responsabile față de mediul înconjurător, în conformitate cu direcțiile tranziției energetice și cu imperativele unei economii sustenabile.
Prin intermediul unei abordări transdisciplinare, vor fi examinate atât aspecte teoretice fundamentale legate de decarbonizare, cât și strategii sau practici inovatoare pentru reducerea emisiilor de carbon și pentru îmbunătățirea sustenabilității.


Pentru acest program nu se percepe taxă de școlarizare.

Cursurile vor începe cu data de 8 mai 2024, orele 16, în format on-line.

TEMATICI ABORDATE:

Modul 1: Context european și național privind eficiența energetică, tranziția energetică și decarbonizarea;

Modul 2: Soluții inovative în materie de eficiență energetică și decarbonizare;

Modul 3: Audit pentru tranziție energetică și plan de acțiuni pentru decarbonizare;

Modul 4: Instrumente de monitorizare și gestionare a energiei și a emisiilor de CO2 asociate;

Modul 5: Finanțarea măsurilor de eficiență energetică și decarbonizare. Instrumente și modalități de evaluare;

Modul 6: Aplicare practică a auditului pentru tranziție energetică. Studiu de caz


Formularul de preînscriere va putea fi accesat doar până la data de 30 aprilie 2024.

Plata taxelor se poate face la casieria Universității Tehnice de pe strada C. Daicoviciu Nr. 15
sau prin virament bancar, în contul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca,
contul IBAN RO 43TREZ21620F330800XXXX deschis la Banca Natională, Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca
sau în contul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, cont: IBAN: RO91RNCB0106026601550038 deschis la B.C.R. Cluj-Napoca.
CIF 4288306

Plata taxelor se poate face la casieria Universității Tehnice de pe strada C. Daicoviciu Nr. 15 si cu cardul de primă de carieră didactică

- Copie xerox după certificatul de naştere (se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după diploma de licenţă (se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după certificatul de căsătorie (dacă numele a fost schimbat după căsătorie);

- Copie xerox după Cartea de Identitate;

Înscrierea se face la sediul departamentului, între orele 10-14.
Acte de studii
 • Str. Memorandumului, nr. 28, etaj I, sala 204
 • acte.studii@staff.utcluj.ro
 • 0264 202 304

 • 0264 202 289

 • Program cu publicul: Luni-Vineri, 11 - 14


Acte necesare pentru eliberarea certificatului:

- Carte de identitate sau pașaport (în original);

- Certificat de naștere sau certificat de căsătorie (pentru absolventele căsătorite) original sau copie.

Absolvirea programului conduce la obținerea unui CERTIFICAT DE ABSOLVIRE a programului postuniversitar de perfecționare.
Credite obținute:

5

Ore curs:

44

Ore proiect:

6

Discipline studiate:

 • Politici și legislație europeană și națională pentru eficiența energetică, tranziția energetică și decarbonizarea,
 • Soluții de eficiență energetică integrate în auditul pentru tranziție energetica,
 • Audituri de tranziție energetică și planuri de acțiune pentru decarbonizar,e
 • Instrumente pentru monitorizarea și managementul energiei și al emisiilor de CO2,
 • Studii de caz și proiect de echipă.
  • Susținera studiilor de caz (parte din examenul final) se va derula în format fizic.

Cursurile vor începe cu data de 8 mai 2024, orele 16, în format on-line.

Susținera studiilor de caz (parte din examenul final) se va derula în format fizic.

Orarul poate fi consultat aici.

Înscriere încheiată!

Departamentul pentru Educație Continuă, Învățământ la Distanță și cu Frecvență Redusă