Audituri pentru tranziție energetică

Responsabil program: Denisa Ștet

Acest program are ca scop creșterea competențelor auditorilor și/sau managerilor energetici în direcția elaborării unui plan de acțiune detaliat pentru realizarea decarbonizării unei companii, cu precădere în sectorul industrial.
Prin activitățile propuse își propune explorarea unor modalități concrete prin care organizațiile pot aborda și implementa strategii de reducere a emisiilor de carbon și implicit, să contribuie la eforturile globale de combatere a schimbărilor climatice.
De asemenea, programul se concentrează pe dezvoltarea competențelor auditorilor/ managerilor energetici existenți, promovând abordarea holistică propusă în cadrul proiectului EnTRAINER -Energy Transition Audits towards Decarbonization (proiect finanțat prin programul pentru mediu și acțiune climatică LIFE nr. 101076424/2022), prin introducerea unui concept nou - Audit de Tranziție Energetică.

Pentru participareala acest program nu se percepe taxă de școlarizare.


Cursurile se vor desfășura în perioada 17 mai - 14 iunie 2024, ora 15.30, în format on-line.


Tematici abordate:

Modulul 1 Audituri energetice pentru tranziție

Modulul 2 Plan de acțiune pentru decarbonizare

Modulul 3 Instrumente pentru monitorizarea și managementul energiei și al emisiilor de CO2

Modulul 4 Studii de caz și proiect. Studiile de caz, vor fi elaborate in echipe si susținute în format fizic, în cadrul examenului final de evaluare.


Formularul de preînscriere va putea fi accesat până la data de 10 mai 2024, în limita locurilor disponibile.

Plata taxelor se poate face la casieria Universității Tehnice de pe strada C. Daicoviciu Nr. 15
sau prin virament bancar, în contul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca,
contul IBAN RO 43TREZ21620F330800XXXX deschis la Banca Natională, Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca
sau în contul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, cont: IBAN: RO91RNCB0106026601550038 deschis la B.C.R. Cluj-Napoca.
CIF 4288306

Plata taxelor se poate face la casieria Universității Tehnice de pe strada C. Daicoviciu Nr. 15 si cu cardul de primă de carieră didactică

- Copie xerox după certificatul de naştere (se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după diploma de licenţă (se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după certificatul de căsătorie (dacă numele a fost schimbat după căsătorie);

- Copie xerox după Cartea de Identitate;

Înscrierea se face la sediul departamentului, între orele 10-14.
Acte de studii
  • Str. Memorandumului, nr. 28, etaj I, sala 204
  • acte.studii@staff.utcluj.ro
  • 0264 202 304

  • 0264 202 289

  • Program cu publicul: Luni-Vineri, 11 - 14


Acte necesare pentru eliberarea certificatului:

- Carte de identitate sau pașaport (în original);

- Certificat de naștere sau certificat de căsătorie (pentru absolventele căsătorite) original sau copie.

Absolvirea programului conduce la obținerea unui CERTIFICAT DE ABSOLVIRE a programului postuniversitar de perfecționare.
Credite obținute:

2

Ore curs:

14

Ore proiect:

6

Discipline studiate:

  • Audituri energetice pentru tranziție
  • Studii de caz și proiect

Cursurile vor începe cu data de 17 mai 2024, ora 15.30, în format on-line.

Susținera studiilor de caz (parte din examenul final) se va derula în format fizic.

Orarul poate fi consultat aici.

Înscriere încheiată!

Departamentul pentru Educație Continuă, Învățământ la Distanță și cu Frecvență Redusă