Specialist în diagnosticarea, evaluarea și exploatarea autovehiculelor electrice și hibride

Responsabil program: Prof.dr.habil.ing. VARGA Bogdan Ovidiu

Ingineri specializați în ingineria autovehiculelor și nu numai, toți cei care sunt în contact cu sfera de mentenanță și exploatabilitate a autovehiculelor sunt puși în fața unei noi provocări ce presupune acumularea de cunoștințe și competențe specifice noilor tipuri de autovehicule, a căror sisteme de propulsie sunt diferite de cele studiate în timpul educației programelor de licență.
Programul este orientat pe aplicații practice mai ales la introducerea noilor noțiuni legate de autovehiculele electrice și hibride.
În cadrul programului se punctează toate componentele electrice de înaltă tensiune ale autovehiculelor electrice și hibride, existând și proiecte aplicative care dau competențele necesare unui inginer pentru a desfășura activități de testare, analiză tehnică respectiv exploatare în regim de eficiență energetică.


Cursurile vor începe cu data de 27 februarie 2023, de la ora 16 și se vor desfășura pe perioada a 14 săptămâni (1 semestru), în regim on-site. Activitățile didactice vor fi susținute după-masa.
Formularul de preînscriere on-line va fi deschis începând cu data de 16 ianuarie 2023.

Taxa de școlarizare: 3500 lei

Plata taxelor se poate face la casieria Universității Tehnice de pe strada C. Daicoviciu Nr. 15
sau prin virament bancar, în contul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca,
contul IBAN RO 43TREZ21620F330800XXXX deschis la Banca Natională, Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca
sau în contul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, cont: IBAN: RO91RNCB0106026601550038 deschis la B.C.R. Cluj-Napoca.
CIF 4288306

Plata taxelor se poate face la casieria Universității Tehnice de pe strada C. Daicoviciu Nr. 15 si cu cardul de primă de carieră didactică

- Copie xerox după certificatul de naştere (se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după diploma de licenţă (se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după certificatul de căsătorie (dacă numele a fost schimbat după căsătorie);

- Copie xerox după Cartea de Identitate;

Înscrierea se face la sediul departamentului, între orele 10-14.
Acte de studii
  • Str. Memorandumului, nr. 28, etaj I, sala 204
  • acte.studii@staff.utcluj.ro
  • 0264 202 304

  • 0264 202 289

  • Program cu publicul: Luni-Vineri, 11 - 14


Acte necesare pentru eliberarea certificatului:

- Carte de identitate sau pașaport (în original);

- Certificat de naștere sau certificat de căsătorie (pentru absolventele căsătorite) original sau copie.

Absolvirea programului conduce la obținerea unui CERTIFICAT DE ABSOLVIRE a programului postuniversitar de perfecționare.
Credite obținute:

18

Ore curs:

70

Ore proiect:

112

Discipline studiate:

  • Autovehicule electrice și hibride- noțiuni generale,
  • Componente electrice de înaltă tensiune ale autovehiculelor electrice și hibride,
  • Diagnosticarea, evaluarea și reparații specifice autovehiculelor electrice și hibride.

Cursurile vor începe cu data de 27 februarie 2023, de la ora 16 și se vor desfășura pe perioada a 14 săptămâni (1 semestru), în regim on-site. Activitățile didactice vor fi susținute după-masa.

Înscriere încheiată!

Departamentul pentru Educație Continuă, Învățământ la Distanță și cu Frecvență Redusă