Tehnici de analiză energetică și practici de impl. a clădirilor cu consum de energie aproape zero (nZEB)

Responsabil program: Prof. Dr. Ing. Dan Doru MICU

Derulăm din nou, unul dintre cele mai de succes programe, destinat specialiștilor care își doresc să implementeze tehnologii de eficienţă energetică sau de utilizare a energiei din surse regenerabile, în clădirile de tip nZEB.
Din punct de vedere al definirii nZEB, sunt vizate două ţinte, care prin evoluţia în timp a performanţei energetice (rezultat atât al înlocuirii clădirilor existente cu clădiri noi şi al extinderii aşezărilor urbane prin realizarea clădirilor noi de tip nZEB, cât şi al modernizării energetice a clădirilor existente atât la nivel de anvelopă cât şi la nivel de instalaţii, asociată cu modernizarea sistemelor centralizate de furnizare a utilităţilor- termice şi electrice), pot modifica profilul energetic al unei aşezări şi nu doar al unei clădiri.Următoarea serie va începe în aprilie 2022.

"Absolvenții vor primi Certificat de absolvire, emis de către Ministerul Educației. Această diplomă nu reprezintă o autorizație sau atestare echivalentă celor emise de catre MLPDA si nu confera dreptul de a realiza audituri energetice pentru cladiri."

Taxa de școlarizare: 2500 lei

Plata taxelor se poate face la casieria Universității Tehnice de pe strada C. Daicoviciu Nr. 15
sau prin virament bancar, în contul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca,
contul IBAN RO 43TREZ21620F330800XXXX deschis la Banca Natională, Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca
sau în contul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, cont: IBAN: RO91RNCB0106026601550038 deschis la B.C.R. Cluj-Napoca.
CIF 4288306

Plata taxelor se poate face la casieria Universității Tehnice de pe strada C. Daicoviciu Nr. 15 si cu cardul de primă de carieră didactică

- Copie xerox după certificatul de naştere (se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după diploma de licenţă (se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după certificatul de căsătorie (dacă numele a fost schimbat după căsătorie);

- Copie xerox după Cartea de Identitate;

Înscrierea se face la sediul departamentului, între orele 10-14.
Acte de studii
  • Str. Memorandumului, nr. 28, etaj I, sala 204
  • acte.studii@staff.utcluj.ro
  • 0264 202 304

  • 0264 202 289

  • Program cu publicul: Luni-Vineri, 11 - 14


Acte necesare pentru eliberarea certificatului:

- Carte de identitate sau pașaport (în original);

- Certificat de naștere sau certificat de căsătorie (pentru absolventele căsătorite) original sau copie.

Absolvirea programului conduce la obținerea unui CERTIFICAT DE ABSOLVIRE a programului postuniversitar de perfecționare.
Credite obținute:

14

Ore curs:

50

Ore proiect:

90

Discipline studiate:

  • Politici și reglementari europene și naționale privind implementare a clădirilor cu consum de energie aproape zero în Romania
  • Sisteme, măsuri și soluții de eficiență energetică - oportunități de reducere consumuri energetice. Notiuni de baza in evaluarea energetica si standarde
  • Tehnici avansate de modelare și analiză energetică a clădirilor cu consum de energie aproape zero
  • Estimarea eficienţei economice a soluţiilor tehnice care asigură atingerea performanţei energetice proprie clădirilor de tip nZEB
  • Proceduri de conformare energetica la nivel nZEB

Înscriere încheiată!

Departamentul pentru Educație Continuă, Învățământ la Distanță și cu Frecvență Redusă