Metode moderne de proiectare a drumurilor

Responsabil program: Conf.dr.ing. Gavril Hoda

Programul se adresează atât proiectanților de drumuri, cît și tuturor celor care lucrează in domeniu, executanți, diriginți de șantier, beneficiari ai unor proiecte de drumuri, verificatori de proiecte sau experți tehnici, etc. Acest curs este solicitat de persoane fizice care activează in domeniu, dar si de instituții publice care solicită pentru anumite atestări profesionale, parcurgerea unor cursuri de specializare / actualizare a cunoștințelor inginerilor de drumuri.
Ascociatia Profesionala de Drumuri și Poduri din România, prin Filiala Transilvania, propune un parteneriat pentru organizarea unui astfel de curs, având numeroase solicitări in acest sens.


Programul își va începe activitatea cu data de 14 iunie 2022 și va fi susținută prin intermediul platformei on-line TEAMS .

Taxa de școlarizare: 2200 lei

Plata taxelor se poate face la casieria Universității Tehnice de pe strada C. Daicoviciu Nr. 15
sau prin virament bancar, în contul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca,
contul IBAN RO 43TREZ21620F330800XXXX deschis la Banca Natională, Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca
sau în contul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, cont: IBAN: RO91RNCB0106026601550038 deschis la B.C.R. Cluj-Napoca.
CIF 4288306

- Copie xerox după certificatul de naştere (se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după diploma de licenţă (se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după certificatul de căsătorie (dacă numele a fost schimbat după căsătorie);

- Copie xerox după Cartea de Identitate;

Înscrierea se face la sediul departamentului, între orele 10-14.
Acte de studii
  • Str. Memorandumului, nr. 28, etaj I, sala 204
  • acte.studii@staff.utcluj.ro
  • 0264 202 304

  • 0264 202 289

  • Program cu publicul: Luni-Vineri, 11 - 14


Acte necesare pentru eliberarea certificatului:

- Carte de identitate sau pașaport (în original);

- Certificat de naștere sau certificat de căsătorie (pentru absolventele căsătorite) original sau copie.

Absolvirea programului conduce la obținerea unui CERTIFICAT DE ABSOLVIRE a programului postuniversitar de perfecționare.
Credite obținute:

0

Ore curs:

26

Ore proiect:

14

Discipline studiate:

Momentan indisponibil.

Înscriere încheiată!

Departamentul pentru Educație Continuă, Învățământ la Distanță și cu Frecvență Redusă