Informatică și tehnologia informației

Responsabil program: Conf.dr.ing. Mihai DAMIAN

Site oficial: iti.utcluj.ro

Programul de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar este deschis tuturor cadrelor didactice încadrate în sistemul de învăţământ preuniversitar care își doresc ocuparea de funcții didactice, altele decât cele ocupate în baza formării lor inițiale.
Programul este adresat, în exclusivitate, cadrelor didactice încadrate în sistemul de învăţământ preuniversitar cu diplomă de licenţă sau echivalentă.
Cadrele didactice care finalizează programe de conversie profesională după finalizarea cu diplomă a ciclului I de studii universitare de licenţă se încadrează numai în învăţământul preşcolar şi preuniversitar obligatoriu sau pe catedre de pregătire-instruire practică.
Cadrele didactice care finalizează programe de conversie profesională după finalizarea cu diplomă a ciclului II de studii universitare de master se pot încadra la orice nivel al învăţământului preuniversitar.

Taxa de școlarizare: 6880 lei
Pentru confirmarea locului, prima rată se achită după prezentarea dosarului și emiterea fișei de înscriere și a contractului de școlarizare.
* Pentru plata integrală a taxei de școlarizare pentru cei 2 ani efectuată la înscriere se acordă o reducere de 15% din cuantumul taxei.
**Pentru plata integrală a taxei de școlarizare aferentă primului an de studiu, efectuată la înscriere se acordă o reducere de 5% din cuantumul taxei primului an.

Pentru confirmarea locului, prima rată se achită după prezentarea dosarului și emiterea fișei de înscriere și a contractului de școlarizare.

Plata taxelor se poate face la casieria Universității Tehnice de pe strada C. Daicoviciu Nr. 15
sau prin virament bancar, în contul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca,
contul IBAN RO 43TREZ21620F330800XXXX deschis la Banca Natională, Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca
sau în contul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, cont: IBAN: RO91RNCB0106026601550038 deschis la B.C.R. Cluj-Napoca.
CIF 4288306

Plata taxelor se poate face la casieria Universității Tehnice de pe strada C. Daicoviciu Nr. 15 si cu cardul de primă de carieră didactică

- Copie xerox după certificatul de naştere (se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după diploma de licenţă (se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după certificatul de căsătorie (dacă numele a fost schimbat după căsătorie);

- Copie xerox după Cartea de Identitate;

- Dovada achitării primei rate;

Înscrierea se face la sediul departamentului, între orele 10-14.
Acte de studii
  • Str. Memorandumului, nr. 28, etaj I, sala 204
  • acte.studii@staff.utcluj.ro
  • 0264 202 304

  • 0264 202 289

  • Program cu publicul: Luni-Vineri, 11 - 14


Acte necesare pentru eliberarea certificatului:

- Carte de identitate sau pașaport (în original);

- Certificat de naștere sau certificat de căsătorie (pentru absolventele căsătorite) original sau copie.

Absolvirea programului conduce la obținerea unui CERTIFICAT DE ABSOLVIRE a programului postuniversitar de perfecționare.
Credite obținute:

120

Ore curs:

0

Ore proiect:

0

Discipline studiate:

https://iti.utcluj.ro/#orar/

Înscriere încheiată!

Important:
Preînscrierea va fi posibilă din nou începând din iulie 2024.

Departamentul pentru Educație Continuă, Învățământ la Distanță și cu Frecvență Redusă