Informatică și tehnologia informației

Responsabil program: Conf.dr.ing. Mihai DAMIAN

Site oficial: iti.utcluj.ro

Programul de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar este deschis tuturor cadrelor didactice încadrate în sistemul de învăţământ preuniversitar care își doresc ocuparea de funcții didactice, altele decât cele ocupate în baza formării lor inițiale.
Programul este adresat, în exclusivitate, cadrelor didactice încadrate în sistemul de învăţământ preuniversitar cu diplomă de licenţă sau echivalentă.
Cadrele didactice care finalizează programe de conversie profesională după finalizarea cu diplomă a ciclului I de studii universitare de licenţă se încadrează numai în învăţământul preşcolar şi preuniversitar obligatoriu sau pe catedre de pregătire-instruire practică.
Cadrele didactice care finalizează programe de conversie profesională după finalizarea cu diplomă a ciclului II de studii universitare de master se pot încadra la orice nivel al învăţământului preuniversitar.

Taxa de școlarizare: 5920 lei
* Pentru plata integrală a taxei de școlarizare pentru cei 2 ani efectuată până la data de 1 noiembrie 2022 se acordă o reducere de 10% din cuantumul taxei

Plata taxelor se poate face la casieria Universității Tehnice de pe strada C. Daicoviciu Nr. 15
sau prin virament bancar, în contul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca,
contul IBAN RO 43TREZ21620F330800XXXX deschis la Banca Natională, Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca
sau în contul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, cont: IBAN: RO91RNCB0106026601550038 deschis la B.C.R. Cluj-Napoca.
CIF 4288306

- Copie xerox după certificatul de naştere (se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după diploma de licenţă (se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după certificatul de căsătorie (dacă numele a fost schimbat după căsătorie);

- Copie xerox după Cartea de Identitate;

Înscrierea se face la sediul departamentului, între orele 10-14.
Acte de studii
  • Str. Memorandumului, nr. 28, etaj I, sala 204
  • acte.studii@staff.utcluj.ro
  • 0264 202 304

  • 0264 202 289

  • Program cu publicul: Luni-Vineri, 11 - 14


Acte necesare pentru eliberarea certificatului:

- Carte de identitate sau pașaport (în original);

- Certificat de naștere sau certificat de căsătorie (pentru absolventele căsătorite) original sau copie.

Absolvirea programului conduce la obținerea unui CERTIFICAT DE ABSOLVIRE a programului postuniversitar de perfecționare.
Credite obținute:

120

Ore curs:

0

Ore proiect:

0

Discipline studiate:

https://iti.utcluj.ro/#orar/

Înscriere încheiată!

Important:
Preînscrierea va fi posibilă începând din 15 august 2023, ora 20.

Departamentul pentru Educație Continuă, Învățământ la Distanță și cu Frecvență Redusă