Metode și tehnici moderne în managementul resurselor umane

Responsabil program: Prof.dr.ing.Lungu Florin

Programul se adreseaza tuturor persoanelor interesate să se inițieze sau să își îmbogățească cunoștintele în domeniul resurselor umane.
Programul Metode și tehnici moderne în managementul resurselor umane este fundamental, atât pentru cei care sunt la început pe drum cât și pentru cei care urmăresc o avansare sau care lucrează de ceva timp, ocupând poziția de manager resurse umane.
În cursurile desfasurate se aprofundează elementele esențiale cu adevărat importante în managementul resurselor umane, aplicabile imediat mediului cultural și organizațional din România, cum ar fi:

-Selectia si Recrutarea de Personal;

-Gestiunea Resurselor Umane (contract de munca, dosar personal);

-Evaluarea periodica a personalului;

-Disciplina muncii si protectia muncii;

-Motivarea, recompensarea si planul de cariera & training;

Strategiile de resurse umane, recrutarea, motivarea, managementul carierei, sunt aspecte importante prin care acest program va ajuta cursantii sa dobandeasca competentele necesare conducerii unui departament de resurse umane.
Taxa se stabileşte la 1 200 lei/cursant si poate fi achitată în 2 rate, după cum urmează:
Rata I - 600 lei, cel tarziu la doua saptamani de la demararea cursurilor;
Rata II - 600 lei, cel tarziu cu doua saptamani inainte de finalizarea programului.

Plata taxelor se poate face la casieria Universității Tehnice de pe strada C. Daicoviciu Nr. 15
sau prin virament bancar, în contul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca,
contul IBAN RO 43TREZ21620F330800XXXX deschis la Banca Natională, Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca
sau în contul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, cont: IBAN: RO91RNCB0106026601550038 deschis la B.C.R. Cluj-Napoca.
CIF 4288306

- Copie xerox după certificatul de naştere (se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după diploma de licenţă (se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după certificatul de căsătorie (dacă numele a fost schimbat după căsătorie);

- Copie xerox după Cartea de Identitate;

Înscrierea se face la sediul departamentului, între orele 10-14.
Acte de studii
  • Str. Memorandumului, nr. 28, etaj I, sala 204
  • acte.studii@staff.utcluj.ro
  • 0264 202 304

  • 0264 202 289

  • Program cu publicul: Luni-Vineri, 11 - 14


Acte necesare pentru eliberarea certificatului:

- Carte de identitate sau pașaport (în original);

- Certificat de naștere sau certificat de căsătorie (pentru absolventele căsătorite) original sau copie.

Absolvirea programului conduce la obținerea unui CERTIFICAT DE ABSOLVIRE a programului postuniversitar de perfecționare.
Credite obținute:

10

Ore curs:

96

Ore proiect:

12

Discipline studiate:

-Managementul resurselor umane

-Comunicare managerială. Deprinderi manageriale

-Comportament organizațional

-Evidența informatizatț a personalului

-Proiect atestare competențe

Momentan indisponibil.

Departamentul pentru Educație Continuă, Învățământ la Distanță și cu Frecvență Redusă