Proiectarea, implementarea si dezvoltarea sistemului de control intern managerial

Responsabil program: Prof.dr.ing. Florin Lungu

Programul conferă participanților cunoștințe despre Sistemul de Control Managerial Intern care reprezintă ansamblul politicilor și procedurilor concepute și implementate de către managementul și personalul entității publice, în vederea atingerii obiectivelor organizaționale într-un mod economic, eficient și eficace; respectarea regulilor manageriale interne și externe; protejarea bunurilor și a informațiilor; prevenirea și depistarea fraudelor și greșelilor; calitatea documentelor financiar-contabile; promovarea unei imagini organizaționale favorabile în rândul angajaților și a stakeholderi-lor precum și asigurarea unei comunicări interne și externe facile.

Taxa de școlarizare: 1200 lei

Plata taxelor se poate face la casieria Universității Tehnice de pe strada C. Daicoviciu Nr. 15
sau prin virament bancar, în contul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca,
contul IBAN RO 43TREZ21620F330800XXXX deschis la Banca Natională, Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca
sau în contul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, cont: IBAN: RO91RNCB0106026601550038 deschis la B.C.R. Cluj-Napoca.
CIF 4288306

Plata taxelor se poate face la casieria Universității Tehnice de pe strada C. Daicoviciu Nr. 15 si cu cardul de primă de carieră didactică

- Copie xerox după certificatul de naştere (se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după diploma de licenţă (se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după certificatul de căsătorie (dacă numele a fost schimbat după căsătorie);

- Copie xerox după Cartea de Identitate;

Înscrierea se face la sediul departamentului, între orele 10-14.
Acte de studii
  • Str. Memorandumului, nr. 28, etaj I, sala 204
  • acte.studii@staff.utcluj.ro
  • 0264 202 304

  • 0264 202 289

  • Program cu publicul: Luni-Vineri, 11 - 14


Acte necesare pentru eliberarea certificatului:

- Carte de identitate sau pașaport (în original);

- Certificat de naștere sau certificat de căsătorie (pentru absolventele căsătorite) original sau copie.

Absolvirea programului conduce la obținerea unui CERTIFICAT DE ABSOLVIRE a programului postuniversitar de perfecționare.
Credite obținute:

10

Ore curs:

108

Ore proiect:

12

Discipline studiate:

Cursurile vor fi susținute în week-end (vineri dupa-masă și sâmbăta).

Înscriere încheiată!

Important: Pentru delularea unei serii de formare grupa este formată din minim 20 de cursanți.

Departamentul pentru Educație Continuă, Învățământ la Distanță și cu Frecvență Redusă