Atestare ca auditori energetici pt. cladiri (gr.2)

Responsabil program: Ligia Moga

Facultatea de Construcţii şi Facultatea de Instalaţii din cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, în conformitate cu prevederile art. 15 ale „Regulamentul privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri”, Ordinul M.D.R.T. nr. 2237 /2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 / 08.10.2010 ORDIN de modificare a OMDRT nr. 2237/2010 (26-01-2011), respectiv Ordinul nr. 996/2016 „Capitolul III – Documente necesare înscrierii la examenul de atestare”, organizează program de formare continuă în vederea participării la examenul de atestare ca auditori energetici pentru clădiri – avizare proiect grad 2, organizat de MDRAP. Aces program se va desfăşura prin Departamentul pentru Educație Continuă, Învățământ la Distanță și cu Frecvență Redusă (DECIDFR).
În momentul înscrierii sunteţi rugaţi să aduceti o copie după Certificatul de absolvire al programului Audit energetic pentru clădiri.
Perioada de desfăşurare a programului este continuă, programul rulând pe tot parcursul anului.

Taxa de școlarizare: 500 lei

Plata taxelor se poate face la casieria Universității Tehnice de pe strada C. Daicoviciu Nr. 15
sau prin virament bancar, în contul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca,
contul IBAN RO 43TREZ21620F330800XXXX deschis la Banca Natională, Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca
sau în contul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, cont: IBAN: RO91RNCB0106026601550038 deschis la B.C.R. Cluj-Napoca.
CIF 4288306

- Copie xerox după certificatul de naştere (se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după diploma de licenţă (se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după certificatul de căsătorie (dacă numele a fost schimbat după căsătorie);

- Copie xerox după Cartea de Identitate;

Înscrierea se face la sediul departamentului, între orele 10-14.
Acte de studii
  • Str. Memorandumului, nr. 28, etaj I, sala 204
  • acte.studii@staff.utcluj.ro
  • 0264 202 304

  • 0264 202 289

  • Program cu publicul: Luni-Vineri, 11 - 14


Acte necesare pentru eliberarea certificatului:

- Carte de identitate sau pașaport (în original);

- Certificat de naștere sau certificat de căsătorie (pentru absolventele căsătorite) original sau copie.

Absolvirea programului conduce la obținerea unui CERTIFICAT DE ABSOLVIRE a programului postuniversitar de perfecționare.
Credite obținute:

0

Ore curs:

3

Ore proiect:

3

Discipline studiate:

sala C/II, str. G. Baritiu, nr. 25.

Înscriere încheiată!

Departamentul pentru Educație Continuă, Învățământ la Distanță și cu Frecvență Redusă