Informatică Aplicată și Programare

Responsabil program: Conf.dr.ing. Mihai DAMIAN

Site oficial: infoap.ro

Programul are un pronunțat conținut aplicativ care orientează cursanții spre câteva dintre specializările de bază ale informaticii: programator, inginer în baze de date, dezvoltator de aplicații web sau inginer de sistem. Pentru a absolvi cursurile programului Informatică Aplicată și Programare un cursant trebuie să parcurgă în cei doi ani un număr de 7 cursuri. Cursurile au durata de 14 săptămâni. În ultimul semestru cursanții pregătesc o lucrare de disertație pe care o susțin la sfârșitul celor doi ani. Celor 7 cursuri li se adaugă un număr de 4 proiecte separate denumite proiecte integratoare, câte unul în fiecare semestru, care rezolvă probleme reale și care dau cursanților ocazia de a folosi cunoștințele dobândite.
Cursanții vor putea accesa materialele de formare pe o platforma de e-learning, în format PDF/HTML si video. La majoritatea materiilor pregătirea examenului va consta în realizarea unei aplicații, tema și gradul de dificultate fiind asumate de cursant.

Taxa de școlarizare: 6560 lei
Pentru confirmarea locului, prima rată se achită după prezentarea dosarului și emiterea fișei de înscriere și a contractului de școlarizare.
* Pentru plata integrală a taxei de școlarizare pentru cei 2 ani efectuată la înscriere se acordă o reducere de 15% din cuantumul taxei.
**Pentru plata integrală a taxei de școlarizare aferentă primului an de studiu, efectuată la înscriere se acordă o reducere de 5% din cuantumul taxei primului an.

Pentru confirmarea locului, prima rată se achită după prezentarea dosarului și emiterea fișei de înscriere și a contractului de școlarizare.

Plata taxelor se poate face la casieria Universității Tehnice de pe strada C. Daicoviciu Nr. 15
sau prin virament bancar, în contul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca,
contul IBAN RO 43TREZ21620F330800XXXX deschis la Banca Natională, Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca
sau în contul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, cont: IBAN: RO91RNCB0106026601550038 deschis la B.C.R. Cluj-Napoca.
CIF 4288306

Plata taxelor se poate face la casieria Universității Tehnice de pe strada C. Daicoviciu Nr. 15 si cu cardul de primă de carieră didactică

- Copie xerox după certificatul de naştere (se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după diploma de licenţă (se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după certificatul de căsătorie (dacă numele a fost schimbat după căsătorie);

- Copie xerox după Cartea de Identitate;

- Dovada achitării primei rate;

Înscrierea se face la sediul departamentului, între orele 10-14.
Acte de studii
  • Str. Memorandumului, nr. 28, etaj I, sala 204
  • acte.studii@staff.utcluj.ro
  • 0264 202 304

  • 0264 202 289

  • Program cu publicul: Luni-Vineri, 11 - 14


Acte necesare pentru eliberarea certificatului:

- Carte de identitate sau pașaport (în original);

- Certificat de naștere sau certificat de căsătorie (pentru absolventele căsătorite) original sau copie.

Absolvirea programului conduce la obținerea unui CERTIFICAT DE ABSOLVIRE a programului postuniversitar de perfecționare.
Credite obținute:

90

Ore curs:

196

Ore proiect:

322

Discipline studiate:

• Tehnologia informației și a comunicării
• Complemente de programare
• Realizarea aplicațiilor pentru www
• Crearea și exploatarea bazelor de date
• Programarea interfețelor utilizator
• Programare avansată
• Sisteme de operare și rețele de calculatoare
+ 3 proiecte integratoare

Orarul va fi disponibil din februarie

Înscriere încheiată!

Important:
Preînscrierea va fi posibilă din nou începând din 15 iulie 2024, ora 20.00.

Departamentul pentru Educație Continuă, Învățământ la Distanță și cu Frecvență Redusă