Programarea manuala a centrelor de prelucrare prin frezare

Responsabil program: Dr. ing. Cristian CAIZAR

Curs destinat formarii programatorilor CNC. Cursul prezinta elementele fundamentale referitoare la programarea manuala a centrelor de prelucrare prin frezare.

Plata taxelor se poate face la casieria Universității Tehnice de pe strada C. Daicoviciu Nr. 15
sau prin virament bancar, în contul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca,
contul IBAN RO 43TREZ21620F330800XXXX deschis la Banca Natională, Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca
sau în contul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, cont: IBAN: RO91RNCB0106026601550038 deschis la B.C.R. Cluj-Napoca.
CIF 4288306

- Copie xerox după certificatul de naştere (se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după diploma de licenţă (se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după certificatul de căsătorie (dacă numele a fost schimbat după căsătorie);

- Copie xerox după Cartea de Identitate;

Înscrierea se face la sediul departamentului, între orele 10-14.
Acte de studii
  • Str. Memorandumului, nr. 28, etaj I, sala 204
  • acte.studii@staff.utcluj.ro
  • 0264 202 304

  • 0264 202 289

  • Program cu publicul: Luni-Vineri, 11 - 14


Acte necesare pentru eliberarea certificatului:

- Carte de identitate sau pașaport (în original);

- Certificat de naștere sau certificat de căsătorie (pentru absolventele căsătorite) original sau copie.

Absolvirea programului conduce la obținerea unui CERTIFICAT DE ABSOLVIRE a programului postuniversitar de perfecționare.
Credite obținute:

0

Ore curs:

14

Ore proiect:

56

Discipline studiate:

Momentan indisponibil.

Înscriere încheiată!

Important: Cursul incepe daca se inscriu intre 3 si 10 persoane. Taxa de participare este 2000 lei/cursant.
Perioada de înscriere:incepand cu 01.10.2017. Cursurile vor începe cand se inscriu minim 3 cursanti si se vor tine in sala G112, B-dul. Muncii 103-105.

Departamentul pentru Educație Continuă, Învățământ la Distanță și cu Frecvență Redusă