Tehnici de analiză energetică și practici de impl. a clădirilor cu consum de energie aproape zero (nZEB)

Responsabil program: Prof. Dr. Ing. Dan Doru MICU

Derulăm din nou, unul dintre cele mai de succes programe, destinat specialiștilor care își doresc să implementeze tehnologii de eficienţă energetică sau de utilizare a energiei din surse regenerabile, în clădirile de tip nZEB.
Din punct de vedere al definirii nZEB, sunt vizate două ţinte, care prin evoluţia în timp a performanţei energetice (rezultat atât al înlocuirii clădirilor existente cu clădiri noi şi al extinderii aşezărilor urbane prin realizarea clădirilor noi de tip nZEB, cât şi al modernizării energetice a clădirilor existente atât la nivel de anvelopă cât şi la nivel de instalaţii, asociată cu modernizarea sistemelor centralizate de furnizare a utilităţilor- termice şi electrice), pot modifica profilul energetic al unei aşezări şi nu doar al unei clădiri.


Consultați secțiunea ORAR pentru a vă conecta în meeting.
Perioadă de înscriere se prelungește până la data de 20 mai 2021.

"Absolvenții vor primi Certificat de absolvire, emis de către Ministerul Educației. Această diplomă nu reprezintă o autorizație sau atestare echivalentă celor emise de catre MLPDA si nu confera dreptul de a realiza audituri energetice pentru cladiri."

Taxa de școlarizare: 2500 lei

Plata taxelor se poate face la casieria Universității Tehnice de pe strada C. Daicoviciu Nr. 15
sau prin virament bancar, în contul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca,
contul IBAN RO 43TREZ21620F330800XXXX deschis la Banca Natională, Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca
sau în contul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, cont: IBAN: RO91RNCB0106026601550038 deschis la B.C.R. Cluj-Napoca.
CIF 4288306

- Copie xerox după certificatul de naştere (se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după diploma de licenţă (se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după certificatul de căsătorie (dacă numele a fost schimbat după căsătorie);

- Copie xerox după Cartea de Identitate;

Înscrierea se face la sediul departamentului, între orele 10-14.
Acte de studii
  • Str. Memorandumului, nr. 28, etaj I, sala 204
  • acte.studii@staff.utcluj.ro
  • 0264 202 304

  • 0264 202 289

  • Program cu publicul: Luni-Vineri, 11 - 14


Acte necesare pentru eliberarea certificatului:

- Carte de identitate sau pașaport (în original);

- Certificat de naștere sau certificat de căsătorie (pentru absolventele căsătorite) original sau copie.

Absolvirea programului conduce la obținerea unui CERTIFICAT DE ABSOLVIRE a programului postuniversitar de perfecționare.
Credite obținute:

14

Ore curs:

50

Ore proiect:

90

Discipline studiate:

  • Politici și reglementari europene și naționale privind implementare a clădirilor cu consum de energie aproape zero în Romania
  • Sisteme, măsuri și soluții de eficiență energetică - oportunități de reducere consumuri energetice. Notiuni de baza in evaluarea energetica si standarde
  • Tehnici avansate de modelare și analiză energetică a clădirilor cu consum de energie aproape zero
  • Estimarea eficienţei economice a soluţiilor tehnice care asigură atingerea performanţei energetice proprie clădirilor de tip nZEB
  • Proceduri de conformare energetica la nivel nZEB

Înscriere încheiată!

Departamentul pentru Educație Continuă, Învățământ la Distanță și cu Frecvență Redusă