Manageri energetici pentru industrie

Responsabil program: Conf.dr.ing. Liviu NEAMȚ

Site oficial: http://cee.cunbm.utcluj.ro/inscriere-curs-mei/

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca organizează cursul de pregătire profesională in domeniul managementului energetic în vederea înscrierii la interviul de atestare a managerilor energetici pentru industrie, organizat de Ministerul Energiei, Direcția de Eficiență Energetică.
Programul se adresează absolvenților de învățământ superior tehnic în specializările nominalizate în Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici pentru industrie, art. 5 (2), http://energie.gov.ro/wp-content/uploads/2021/02/Regulament-Manageri-Energetici-si-SPSE.pdf


Anual se organizează două serii: toamna și primăvara, dacă se constituie grupele.
Seria toamnă începe în data 8 noiembrie 2022.
Perioadă de înscriere: 1.11.2022 – 8.11.2022, ora 8.00 a.m.
Toate informațiile si formularul de înscriere sunt disponibile aici: http://cee.cunbm.utcluj.ro/inscriere-curs-mei/.
Activitățile presupun 90 ore online meeting, utilizând platforma https://kb.cunbm.utcluj.ro/.
În momentul finalizării înscrierii, cursantul primește linkul de acces și parola.
Orar: L-V: 18-20
Sâmbată: 8-14

Taxa de școlarizare: 2500 lei

Achitarea taxei de școlarizare se poate face alegand una dintre optiuni:
• numerar la casieria Centrului Universitar Nord Baia Mare, din strada Dr. V. Babeș, nr.62A,
• prin virament bancar în contul Universității Tehnice din Cluj-Napoca – Centrul Universitar Nord Baia Mare, cod fiscal 3825886, RO59TREZ436501701X013393, deschis la Trezoreria Baia Mare. La explicații se trece “PU MEI”.

- Copie xerox după certificatul de naştere (se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după diploma de licenţă (se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după certificatul de căsătorie (dacă numele a fost schimbat după căsătorie);

- Copie xerox după Cartea de Identitate;

Înscrierea se face la sediul departamentului, între orele 10-14.
Acte de studii
 • Str. Memorandumului, nr. 28, etaj I, sala 204
 • acte.studii@staff.utcluj.ro
 • 0264 202 304

 • 0264 202 289

 • Program cu publicul: Luni-Vineri, 11 - 14


Acte necesare pentru eliberarea certificatului:

- Carte de identitate sau pașaport (în original);

- Certificat de naștere sau certificat de căsătorie (pentru absolventele căsătorite) original sau copie.

Absolvirea programului conduce la obținerea unui CERTIFICAT DE ABSOLVIRE a programului postuniversitar de perfecționare.
Credite obținute:

0

Ore curs:

45

Ore proiect:

45

Discipline studiate:

 • Legislaţie în domeniul eficienţei energetice
 • Bazele managementului energetic
 • Utilizarea eficientă a energiei în industrie
 • Utilizarea eficientă a energiei în clădiri industriale
 • Surse de producere a energiei (termice şi/sau electrice) – combustibil convenţional. Soluţii de creştere a eficienţei energetice
 • Sisteme de alimentare cu energie termică şi electrică
 • Soluţii de creştere a eficienţei energetice
 • Reţele electrice inteligente
 • Elaborarea programelor de eficienţă energetică
 • Surse de finanţare a programelor de eficienţă energetică
 • Relaţii contractuale în sectorul energetic
 • Testare finală de verificare a cunoştintelor

Cursul se va relua, cu o nouă grupă, din data de 8 noiembrie 2022.
Activitățile presupun 90 ore online meeting, utilizând platforma https://kb.cunbm.utcluj.ro/.
În momentul finalizării înscrierii, cursantul primește linkul de acces și parola.
Orar: L-V: 18-20
Sâmbată: 8-14

Departamentul pentru Educație Continuă, Învățământ la Distanță și cu Frecvență Redusă