Manageri Energetici in Industrie

Responsabil program: Conf. dr. ing. Liviu NEAMȚsi Conf. dr. ing. Andrei CZIKER

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca organizează cursuri de pregătire teoretică în vederea înscrierii la examenul de atestare a managerilor energetici pentru industrie, organizat de Ministerul Energiei, Direcția de Eficiență Energetică.
Programul se adresează absolvenților de învățământ superior tehnic în specializările nominalizate în Regulamentul pentru atestarea managerilor energetici și a societăților prestatoare de servicii energetice, art. 5 (2), http://energie.gov.ro/wp-content/uploads/2021/02/Regulament-Manageri-Energetici-si-SPSE.pdf.


Cursul se va relua, cu o nouă grupă, începând cu 18 octombrie 2021.
Activitățile se vor derula on line, utilizând platforma https://kb.cunbm.utcluj.ro,
dupa orarul: L-V:18-20 și S: 8-14.
Pentru detalii și înscrieri accesați http://cee.cunbm.utcluj.ro/cursuri-anre
Plata taxelor se poate face la caseria Centrului Universitar Nord Baia Mare, din strada Dr. V. Babeș, nr.62A sau prin virament bancar în contul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca – Centrul Universitar Nord Baia Mare, RO59TREZ436501701X013393, deschis la Trezoreria Baia Mare. La explicatii se trece “PU MEI”.

Taxa de școlarizare: 2500 lei

Plata taxelor se poate face la casieria Universității Tehnice de pe strada C. Daicoviciu Nr. 15
sau prin virament bancar, în contul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca,
contul IBAN RO 43TREZ21620F330800XXXX deschis la Banca Natională, Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca
sau în contul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, cont: IBAN: RO91RNCB0106026601550038 deschis la B.C.R. Cluj-Napoca.
CIF 4288306

- Copie xerox după certificatul de naştere (se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după diploma de licenţă (se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după certificatul de căsătorie (dacă numele a fost schimbat după căsătorie);

- Copie xerox după Cartea de Identitate;

Înscrierea se face la sediul departamentului, între orele 10-14.
Acte de studii
 • Str. Memorandumului, nr. 28, etaj I, sala 204
 • acte.studii@staff.utcluj.ro
 • 0264 202 304

 • 0264 202 289

 • Program cu publicul: Luni-Vineri, 11 - 14


Acte necesare pentru eliberarea certificatului:

- Carte de identitate sau pașaport (în original);

- Certificat de naștere sau certificat de căsătorie (pentru absolventele căsătorite) original sau copie.

Absolvirea programului conduce la obținerea unui CERTIFICAT DE ABSOLVIRE a programului postuniversitar de perfecționare.
Credite obținute:

0

Ore curs:

30

Ore proiect:

60

Discipline studiate:

 • Legislaţie în domeniul eficienţei energetice
 • Bazele managementului energetic
 • Utilizarea eficientă a energiei în industrie
 • Utilizarea eficientă a energiei în clădiri industrial
 • Surse de producere a energiei (termice şi/sau electrice) – combustibil convenţional. Soluţii de creştere a eficienţei energetice
 • Sisteme de alimentare cu energie termică şi electrică
 • Soluţii de creştere a eficienţei energetice
 • Reţele electrice inteligente
 • Elaborarea programelor de eficienţă energetică
 • Surse de finanţare a programelor de eficienţă energetică
 • Relaţii contractuale în sectorul energetic
 • Testare finală de verificare a cunoştintelor

Cursul se va relua, cu o nouă grupă, din data de 18 octombrie 2021.
Activitățile presupun 90 ore on-line meeting, utilizând platforma https://kb.cunbm.utcluj.ro/.
În momentul finalizării înscrierii, cursantul primește linkul de acces și parola.
Orar: L-V 18-20 și S 8-14.
Înscrierile se fac pe http://cee.cunbm.utcluj.ro/cursuri-anre/.

Înscriere încheiată!

Departamentul pentru Educație Continuă, Învățământ la Distanță și cu Frecvență Redusă