Auditori electroenergetici din industrie

Responsabil program: Conf.dr.ing. Andrei CZIKER și Conf.dr.ing. Liviu NEAMȚ

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca organizează cursuri de pregătire teoretică în vederea înscrierii la examenul de atestare a auditorilor electroenergetici pentru industrie, organizat de Ministerul Energiei, Direcția de Eficiență Energetică. Programul are ca locații de derulare Centrul Universitar Nord Baia Mare și Cluj-Napoca.
Programul va începe în luna aprilie 2021, în funcție de numărul de solicitări.

Taxa de școlarizare: 1500 lei

Plata taxelor se poate face la casieria Universității Tehnice de pe strada C. Daicoviciu Nr. 15
sau prin virament bancar, în contul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca,
contul IBAN RO 43TREZ21620F330800XXXX deschis la Banca Natională, Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca
sau în contul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, cont: IBAN: RO91RNCB0106026601550038 deschis la B.C.R. Cluj-Napoca.
CIF 4288306

- Copie xerox după certificatul de naştere (se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după diploma de licenţă (se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după certificatul de căsătorie (dacă numele a fost schimbat după căsătorie);

- Copie xerox după Cartea de Identitate;

Înscrierea se face la sediul departamentului, între orele 10-14.
Acte de studii
 • Str. Memorandumului, nr. 28, etaj I, sala 204
 • acte.studii@staff.utcluj.ro
 • 0264 202 304

 • 0264 202 289

 • Program cu publicul: Luni-Vineri, 11 - 14


Acte necesare pentru eliberarea certificatului:

- Carte de identitate sau pașaport (în original);

- Certificat de naștere sau certificat de căsătorie (pentru absolventele căsătorite) original sau copie.

Absolvirea programului conduce la obținerea unui CERTIFICAT DE ABSOLVIRE a programului postuniversitar de perfecționare.
Credite obținute:

0

Ore curs:

60

Ore proiect:

30

Discipline studiate:

 • Legislație în domeniul energetic.Standarde de referință în domeniu
 • Noțiuni de eficiență energetică
 • Bazele electroenergeticii
 • Elemente generale de utilizare a energiei electrice
 • Măsurarea mărimilor electrice (tensiune, curent, puteri, factor de putere, etc.)
 • Întocmirea și analiza auditurilor electroenergetice
 • Elaborarea programelor de eficiență energetică
 • Evaluarea economică și surse de finanțare în programe de eficiență energetică

Momentan indisponibil.

Departamentul pentru Educație Continuă, Învățământ la Distanță și cu Frecvență Redusă