Auditori energetici pentru industrie

Responsabil program: Conf.dr.ing. Liviu NEAMȚ și Prof.dr.ing.,fiz. Andrei-Cristinel CZIKER

Site oficial: http://cee.cunbm.utcluj.ro/inscriere-curs-aei/

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca organizează cursul de specialitate în domeniul auditului energetic în vederea înscrierii la interviul de autorizare a auditorilor energetici pentru industrie, organizat de Ministerul Energiei, Direcția de Eficiență Energetică.
Programul se adresează absolvenților de învățământ superior tehnic, în specializările nominalizate în Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici pentru industrie, art. 5 (2), http://energie.gov.ro/wp-content/uploads/2021/03/regulament-autorizare-ae.pdf.


Anual se organizează două serii: toamna și primăvara, dacă se constituie grupele.
Seria primăvară începe în data de 18 ianuarie 2023.
Perioada de înscriere: 5.12.2022 - 17.01.2023.
Toate informațiile si formularul de înscriere sunt disponibile aici: http://cee.cunbm.utcluj.ro/inscriere-curs-aei/. Activitățile se vor derula online, utilizând platforma https://kb.cunbm.utcluj.ro/.
În momentul finalizării înscrierii, cursantul primește linkul de acces și parola.
Orar: L-V: 18-20, Sâmbătă: 8-14
Informații suplimentare puteți obține de la:
Conf.dr.ing. Liviu NEAMȚ, Email: Liviu.NEAMT@ieec.utcluj.ro Tel: 0746 48 48 21
Dna Lia MESAROȘ, Email: Lia.Mesaros@staff.utcluj.ro, Tel: 0362 401 265

Taxa de școlarizare: 2500 lei

Plata taxelor se poate face la casieria Universității Tehnice de pe strada C. Daicoviciu Nr. 15
sau prin virament bancar, în contul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca,
contul IBAN RO 43TREZ21620F330800XXXX deschis la Banca Natională, Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca
sau în contul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, cont: IBAN: RO91RNCB0106026601550038 deschis la B.C.R. Cluj-Napoca.
CIF 4288306

- Copie xerox după certificatul de naştere (se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după diploma de licenţă (se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după certificatul de căsătorie (dacă numele a fost schimbat după căsătorie);

- Copie xerox după Cartea de Identitate;

Înscrierea se face la sediul departamentului, între orele 10-14.
Acte de studii
 • Str. Memorandumului, nr. 28, etaj I, sala 204
 • acte.studii@staff.utcluj.ro
 • 0264 202 304

 • 0264 202 289

 • Program cu publicul: Luni-Vineri, 11 - 14


Acte necesare pentru eliberarea certificatului:

- Carte de identitate sau pașaport (în original);

- Certificat de naștere sau certificat de căsătorie (pentru absolventele căsătorite) original sau copie.

Absolvirea programului conduce la obținerea unui CERTIFICAT DE ABSOLVIRE a programului postuniversitar de perfecționare.
Credite obținute:

0

Ore curs:

45

Ore proiect:

45

Discipline studiate:

 • Legislație în domeniul energetic.Standarde de referință în domeniu
 • Noțiuni de eficiență energetică
 • Bazele electroenergeticii
 • Elemente generale de utilizare a energiei electrice
 • Măsurarea mărimilor electrice (tensiune, curent, puteri, factor de putere, etc.)
 • Întocmirea și analiza auditurilor electroenergetice
 • Elaborarea programelor de eficiență energetică
 • Evaluarea economică și surse de finanțare în programe de eficiență energetică

Cursul se va relua, cu o nouă grupă, din data de 18 ianuarie 2023.
Activitățile presupun 90 ore didactice, on-line meeting, utilizând platforma https://kb.cunbm.utcluj.ro/.
În momentul finalizării înscrierii, cursantul primește linkul de acces și parola.


Orar: L-V: 18-20, Sâmbătă: 8-14

Departamentul pentru Educație Continuă, Învățământ la Distanță și cu Frecvență Redusă