Științele naturii

Responsabil program: Conf. univ. dr. Radu TODORAN

Site oficial: https://stiinte.utcluj.ro/

Programul își propune:

- diversificarea și aprofundarea cunoștințelor teoretice de Fizică, Chimie și Biologie, întru-un mod integrat.
- formarea de specialisti în domeniul predării integrate a Științelor, atât la nivel gimnazial, cât și liceal.

Competențe vizate în urma absolvirii programului:

- Operarea cu noțiuni concepte, legități și principii specifice domeniului,

- Determinarea compoziţiei, structurii şi proprietăţilor fizico-chimice a unor compuşi chimic,

- Caracterizarea și clasificarea organismelor vii,

- Explorarea sistemelor biologice,

- Abordarea interdisciplinară a unor teme din domeniul chimiei,

- Urmărirea, adaptarea şi controlul proceselor chimice şi fizico-chimice în laborator,

- Integrarea inter-/transdisciplinara a cunoștințelor specifice domeniului,

- Realizarea de activităţi multidisciplinare în echipă utilizând abilităţi de comunicare interpersonală pentru îndeplinirea obiectivelor propuse,

- Realizarea responsabilă și eficientă a sarcinilor aferente profesiilor din domeniu cu respectarea principiilor de etica profesională.În urma absolvirii acestui program (cu durate de 2 ani universitari) se pot accesa una din ocupațiile grupei de bază din COR:

Cod COR:233001- Profesor în învățământul liceal, postliceal,

Cod COR: 233002 - Profesor în învățământul gimnazial,

Cod COR: 213114 - Biolog,

Plata taxelor se poate face la casieria Universității Tehnice de pe strada C. Daicoviciu Nr. 15
sau prin virament bancar, în contul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca,
contul IBAN RO 43TREZ21620F330800XXXX deschis la Banca Natională, Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca
sau în contul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, cont: IBAN: RO91RNCB0106026601550038 deschis la B.C.R. Cluj-Napoca.
CIF 4288306

- Copie xerox după certificatul de naştere (se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după diploma de licenţă (se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după certificatul de căsătorie (dacă numele a fost schimbat după căsătorie);

- Copie xerox după Cartea de Identitate;

Înscrierea se face la sediul departamentului, între orele 10-14.
Acte de studii
 • Str. Memorandumului, nr. 28, etaj I, sala 204
 • acte.studii@staff.utcluj.ro
 • 0264 202 304

 • 0264 202 289

 • Program cu publicul: Luni-Vineri, 11 - 14


Acte necesare pentru eliberarea certificatului:

- Carte de identitate sau pașaport (în original);

- Certificat de naștere sau certificat de căsătorie (pentru absolventele căsătorite) original sau copie.

Absolvirea programului conduce la obținerea unui CERTIFICAT DE ABSOLVIRE a programului postuniversitar de perfecționare.
Credite obținute:

90

Ore curs:

418

Ore proiect:

482

Discipline studiate:

 • Cinetică, statică și dinamică
 • Termodinamică, energie și căldura
 • Chimie fundamentală
 • Biologie vegetală
 • Structura substanței - starea condensată, lichidă, gazoasă si plasmă
 • Elemente și substante chimice
 • Optică și spectroscopie
 • Biologie animală
 • Funcții de relație, nutriție și reproducere la om
 • Electricitate și fenomene magnetice
 • Poluarea mediului
 • Transformări ale materiei
 • Tehnologii neconvenționale
 • Principiile geneticii clasice
 • Principii de ocrotire și conservare a mediului
 • Nanotehnologii
 • Strategii activ – participative integrate în predarea disciplinei Știinte
 • Proiect final

Momentan indisponibil.Important: Programul Științe se desfășoară în Centrul Universitar Nord Baia Mare.
Detalii se pot obține de la Dna Lia Mesaroș (tel: 0264202975, email:lia.mesaros@cunbm.utcluj.ro) și
Conf. univ. dr. Radu TODORAN (email: rtodoran@cunbm.utcluj.ro).

Departamentul pentru Educație Continuă, Învățământ la Distanță și cu Frecvență Redusă