Stiinte

Responsabil program: Conf. univ. dr. Radu TODORAN

Site oficial: https://stiinte.utcluj.ro/

Programul își propune:
- diversificarea și aprofundarea cunoștințelor teoretice de Fizică, Chimie și Biologie, întru-un mod integrat.
- formarea de specialistiîn domeniul predării integrate a Științelor, atât la nivel gimnazial, cât și liceal.

Plata taxelor se poate face la casieria Universității Tehnice de pe strada C. Daicoviciu Nr. 15
sau prin virament bancar, în contul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca,
contul IBAN RO 43TREZ21620F330800XXXX deschis la Banca Natională, Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca
sau în contul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, cont: IBAN: RO91RNCB0106026601550038 deschis la B.C.R. Cluj-Napoca.
CIF 4288306

- Copie xerox după certificatul de naştere (se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după diploma de licenţă (se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după certificatul de căsătorie (dacă numele a fost schimbat după căsătorie);

- Copie xerox după Cartea de Identitate;

Înscrierea se face la sediul departamentului, între orele 10-14.
Acte de studii
  • Str. Memorandumului, nr. 28, etaj I, sala 204
  • acte.studii@staff.utcluj.ro
  • 0264 202 304

  • 0264 202 289

  • Program cu publicul: Luni-Vineri, 11 - 14


Acte necesare pentru eliberarea certificatului:

- Carte de identitate sau pașaport (în original);

- Certificat de naștere sau certificat de căsătorie (pentru absolventele căsătorite) original sau copie.

Credite obținute:
120
Ore curs:

120

Ore aplicatii:

98

Momentan indisponibil.

Înscriere încheiată!

Important: La finalizarea studiilor, toți absolvenții vor avea deprinderile, abilitățile și competențele necesare predării disciplinei Științe.

Departamentul pentru Educație Continuă, Învățământ la Distanță și cu Frecvență Redusă