Pregatire teoretica pentru autorizarea electricienilor
Coordonator program postuniversitar: Prof.dr.ing. Sorin Pavel e-mail:sorin.pavel@eps.utcluj.ro, tel:0264-401259, 0745-188328

Prezentare program:
Cursul vizează aprofundarea cunoştintelor de specialitate ale absolvenţilor din domeniile ingineriei energetice si ingineriei electrice şi doresc sa obtina autorizarea de electrician care proiecteaza/executa instalatii electrice in sistemul electroenergetic. Programul este destinat celor care doresc susţinerea examenelor de autorizare ANRE, pentru următoarele categorii, conform art. 11 din Ordin 90/2009.
- gradul II A, III A, IV A, pentru proiectarea instalatiilor electrice;
- gradul II B, III B, IV B, pentru executarea de instalatii electrice.
Cunoștințe prealabile:

Studii in inginerie electrica

Credite obtinute:

5

Ore curs:

0

Ore aplicatii:

0

Diploma obtinută:

În urma absolvirii acestui program se obţine un ATESTAT DE ABSOLVIRE A PROGRAMULUI POSTUNIVERSITAR DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ‚ CONTINUĂ‚ emis de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

Important! Perioadă de înscriere:
- 28 septembrie - 7 octombrie 2015, la sediul DECIDFR

Când încep cursurile?
- 8 octombrie 2015, sala 159, la Facultatea de Inginerie Electrică, str. Bariţiu, Nr. 26-28. Durata programului este cuprinsa între 8-19 octombrie 2015.

Cursul de va desfăşura pe durata a 20 de ore, pentru gradele II A şi II B, 30 de ore, pentru gradele III A şi III B şi 40 de ore pentru de ore, pentru gradele IV A şi IV B.

Actele necasare procedurii de înscriere:
» Fişa de înscriere (se completeaza in momentul înscrierii);
» Copie legalizată la notar după certificatul de naştere;
» Copie legalizată la notar după diploma de licenţă;
» Copie xerox după certificatul de căsătorie (unde este cazul);
»Copie dupa Cartea de Identitate.

Taxe de şcolarizare:
> 400 lei pentru gradul II A;
> 400 lei pentru gradul II B;
> 500 lei pentru gradul III B;
> 500 lei pentru gradul IV B;
> 600 lei pentru gradul III A;
> 600 lei pentru gradul IV A;
> 600 lei pentru gradul II A + II B;
> 750 lei pentru gradul III B + IV B;
> 900 lei pentru gradul III A + IV A;
> 850 lei pentru gradul III A + III B;
> 850 lei pentru gradul IV A + IV B;

Pentru studenţii masteranzi sau doctoranzi
> 300 lei pentru gradul II A;
> 300 lei pentru gradul II B;
> 400 lei pentru gradul II A + II B.

Inscriere incheiată!

Momentan indisponibil.

Plata taxelor se poate face la casieria Universității Tehnice de pe strada C. Daicoviciu Nr. 15 sau prin virament bancar, in contul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, contul IBAN RO 43TREZ21620F330800XXXX deschis la Banca Nationala, Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca sau in contul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, cont: IBAN: RO91RNCB0106026601550038 deschis la B.C.R. Cluj-Napoca.
CIF 4288306

Piesele dosarului

- Copie xerox după certificatul de naştere (se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după diploma de licenţă(se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după certificatul de căsătorie (unde este cazul);

- Copie xerox după Cartea de Identitate;

Inscrierea se face la sediul departamentului, intre orele 10-14

Acte de Studii
Str. Memorandumului, nr. 28
etaj I, sala 204
Tel: 0264-202 304
Tel: 0264-202 289
E-mail
acte.studii@staff.utcluj.ro
Program cu publicul
Luni-Vineri, 11 - 14

Acte necesare:

- Carte de identitate sau pasaport (in original);

- Certificat de nastere sau certificat de casatorie (pentru absolventele casatorite) original sau copie.

DECIDFR
Str. Dorobanţilor, nr. 71-73
cod 400609
Tel: 0264-430 461
Tel: 0264-401 576
Tel: 0264-401 271
E-mail
decidfr@staff.utcluj.ro
Facebook
www.facebook.com/Decidfr