CISCO-Securitatea retelelor
Coordonator program postuniversitar: Conf.dr.ing. Daniel Zinca

Site oficial:
http://el.el.obs.utcluj.ro/cisco/
Prezentare program:
1 modul Cisco CCNA Security. Mai multe detalii si conditii de admitere: http://el.el.obs.utcluj.ro/cisco/
Cunoștințe prealabile:

CCNA

Credite obtinute:

5

Ore curs:

28

Ore aplicatii:

42

Diploma obtinută:

În urma absolvirii acestui program se obţine un .

Important! Nu achitati taxe fara sa aveti acceptarea primita prin e-mail de la responsabilul cursului !!! Taxa de participare este: a) 600 RON pentru persoane fizice (studenti, absolventi licenta/ diploma); b) 700 RON pentru persoane juridice; c) 300 RON pentru studenti la master Telecomunicatii la Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei Cluj-Napoca care au urmat/urmeaza cursul “Proiectarea avansata a retelelor de calculatoare”. Plata se face astfel: a) la casieria Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, Strada Constantin Daicoviciu 15, in curte (de la 11.30-15.00). Spuneti la casierie suma care o aveti de platit si verificati chitanta (exista si alte cursuri Cisco la alte facultati, cu alte taxe !!!); b) prin virament bancar, în contul deschis la Banca Nationala, Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca, IBAN: RO43TREZ21620F330800XXXX, CIF 4288306. In momentul achitarii taxelor de scolarizare, cursantii sunt rugati sa precizeze programul postuniversitar CISCO-SECURITATEA RETELELOR (Profesor Dobrota). De asemenea sa aduceti chitanta/ordinul de plata in original sau copie xerox la deschiderea cursului sau urmatoarea intalnire. Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca va acorda un certificat de absolvire dupa incheierea modulului si a examenului final de competente. Cisco va elibera un certificat de absolvire. Pentru studenti (care nu au diploma de studii superioare la data inceperii cursului) Cisco va elibera un certificat de absolvire dar Universitatea Tehnica din

Inscriere incheiată!

Momentan indisponibil.

Plata taxelor se poate face la casieria Universității Tehnice de pe strada C. Daicoviciu Nr. 15 sau prin virament bancar, in contul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, contul IBAN RO 43TREZ21620F330800XXXX deschis la Banca Nationala, Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca sau in contul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, cont: IBAN: RO91RNCB0106026601550038 deschis la B.C.R. Cluj-Napoca.
CIF 4288306

Piesele dosarului

- Copie xerox după certificatul de naştere (se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după diploma de licenţă(se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după certificatul de căsătorie (unde este cazul);

- Copie xerox după Cartea de Identitate;

Inscrierea se face la sediul departamentului, intre orele 10-14

Acte de Studii
Str. Memorandumului, nr. 28
etaj I, sala 204
Tel: 0264-202 304
Tel: 0264-202 289
E-mail
acte.studii@staff.utcluj.ro
Program cu publicul
Luni-Vineri, 11 - 14

Acte necesare:

- Carte de identitate sau pasaport (in original);

- Certificat de nastere sau certificat de casatorie (pentru absolventele casatorite) original sau copie.

DECIDFR
Str. Dorobanţilor, nr. 71-73
cod 400609
Tel: 0264-430 461
Tel: 0264-401 576
Tel: 0264-401 271
E-mail
decidfr@staff.utcluj.ro
Facebook
www.facebook.com/Decidfr