Managementul proiectelor cu finantare nationala si internationala
Coordonator program postuniversitar: Conf. dr. ing. Lungu Florin

Prezentare program:
Competenţe dobandite:
C5.2 Explicarea şi interpretarea conceptelor şi situaţiilor privind gestiunea resurselor, asigurarea calităţii şi managementul proiectelor de investiţii, proceselor şi sistemelor de producţie;
C4.4 Elaborarea asistată de calculator a proiectelor profesionale tehnico-economice şi/sau manageriale prin utilizarea de aplicaţii software şi tehnologii informaționale specifice ingineriei şi managementului;
C5.3 Rezolvarea de probleme specifice, bine definite, de gestiune a resurselor şi management al proiectelor de investiţii, de dezvoltare a produselor, proceselor şi sistemelor de producţie, în condiţii de asistenţă calificată, prin aplicarea unor principii şi metode standard;
C2.5 Elaborarea completă a documentaţiei tehnice, economice şi manageriale, asociate proiectelor profesionale specifice ingineriei şi managementului;
CT2 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei.
Credite obtinute:

10

Ore curs:

108

Ore aplicatii:

12

Diploma obtinută:

În urma absolvirii acestui program se obţine un Certificat de atestare a competenţelor profesionale..

Important! Piesele dosarului de inscriere:
» Copie legalizată la notar după certificatul de naştere;
» Copie legalizată la notar după diploma de licenţă;
» Copie xerox după certificatul de căsătorie (unde este cazul);
» Copie xerox după Cartea de Identitate;
Tarife:
- pana la 16 cursanti, dar nu mai putin de 12: 1500 lei/cursant
- intre 17 si 20 de cursanti: 1350 lei/cursant
- intre 21 si 26 de cursanti: 1200 lei/cursant
- peste 27 de cursanti: 1050 lei/cursant

Inscriere incheiată!

Momentan indisponibil.

Plata taxelor se poate face la casieria Universității Tehnice de pe strada C. Daicoviciu Nr. 15 sau prin virament bancar, in contul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, contul IBAN RO 43TREZ21620F330800XXXX deschis la Banca Nationala, Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca sau in contul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, cont: IBAN: RO91RNCB0106026601550038 deschis la B.C.R. Cluj-Napoca.
CIF 4288306

Piesele dosarului

- Copie xerox după certificatul de naştere (se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după diploma de licenţă(se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după certificatul de căsătorie (unde este cazul);

- Copie xerox după Cartea de Identitate;

Inscrierea se face la sediul departamentului, intre orele 10-14

Acte de Studii
Str. Memorandumului, nr. 28
etaj I, sala 204
Tel: 0264-202 304
Tel: 0264-202 289
E-mail
acte.studii@staff.utcluj.ro
Program cu publicul
Luni-Vineri, 11 - 14

Acte necesare:

- Carte de identitate sau pasaport (in original);

- Certificat de nastere sau certificat de casatorie (pentru absolventele casatorite) original sau copie.

DECIDFR
Str. Dorobanţilor, nr. 71-73
cod 400609
Tel: 0264-430 461
Tel: 0264-401 576
Tel: 0264-401 271
E-mail
decidfr@staff.utcluj.ro
Facebook
www.facebook.com/Decidfr