Managementul proiectelor cu finantare nationala si internationala
Coordonator program postuniversitar: Conf. dr. ing. Lungu Florin

Prezentare program:
Competenţe dobandite:
C5.2 Explicarea şi interpretarea conceptelor şi situaţiilor privind gestiunea resurselor, asigurarea calităţii şi managementul proiectelor de investiţii, proceselor şi sistemelor de producţie;
C4.4 Elaborarea asistată de calculator a proiectelor profesionale tehnico-economice şi/sau manageriale prin utilizarea de aplicaţii software şi tehnologii informaționale specifice ingineriei şi managementului;
C5.3 Rezolvarea de probleme specifice, bine definite, de gestiune a resurselor şi management al proiectelor de investiţii, de dezvoltare a produselor, proceselor şi sistemelor de producţie, în condiţii de asistenţă calificată, prin aplicarea unor principii şi metode standard;
C2.5 Elaborarea completă a documentaţiei tehnice, economice şi manageriale, asociate proiectelor profesionale specifice ingineriei şi managementului;
CT2 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei.
Credite obtinute:

10

Ore curs:

108

Ore aplicatii:

12

Diploma obtinută:

În urma absolvirii acestui program se obţine un Certificat de atestare a competenţelor profesionale..

Important! Piesele dosarului de inscriere:
» Copie legalizată la notar după certificatul de naştere;
» Copie legalizată la notar după diploma de licenţă;
» Copie xerox după certificatul de căsătorie (unde este cazul);
» Copie xerox după Cartea de Identitate;
Tarife:
- pana la 16 cursanti, dar nu mai putin de 12: 1500 lei/cursant
- intre 17 si 20 de cursanti: 1350 lei/cursant
- intre 21 si 26 de cursanti: 1200 lei/cursant
- peste 27 de cursanti: 1050 lei/cursant

Momentan indisponibil.

Plata taxelor se poate face la casieria Universității Tehnice de pe strada C. Daicoviciu Nr. 15 sau prin virament bancar, in contul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, contul IBAN RO 43TREZ21620F330800XXXX deschis la Banca Nationala, Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca sau in contul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, cont: IBAN: RO91RNCB0106026601550038 deschis la B.C.R. Cluj-Napoca.
CIF 4288306

Piesele dosarului

- Copie xerox după certificatul de naştere (se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după diploma de licenţă(se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după certificatul de căsătorie (unde este cazul);

- Copie xerox după Cartea de Identitate;

Inscrierea se face la sediul departamentului, intre orele 10-14

Acte de Studii
Str. Memorandumului, nr. 28
etaj I, sala 204
Tel: 0264-202 304
Tel: 0264-202 289
E-mail
acte.studii@staff.utcluj.ro
Program cu publicul
Luni-Vineri, 11 - 14

Acte necesare:

- Carte de identitate sau pasaport (in original);

- Certificat de nastere sau certificat de casatorie (pentru absolventele casatorite) original sau copie.

DECIDFR
Str. Dorobanţilor, nr. 71-73
cod 400609
Tel: 0264-430 461
Tel: 0264-401 576
E-mail
decidfr@staff.utcluj.ro
Facebook
www.facebook.com/Decidfr