Prelucrarea fotografiei digitale
Coordonator program postuniversitar: Sl. dr. ing. Serban MEZA
FACEBOOK

Prezentare program:
C1. Funcționarea camerei foto și elementele componente - Tipuri de camere foto (compact, bridge, DSLR, smartphone) - Principiul camerei obscure - Obturatorul, exponometrul, blitz-ul - Obiectivul – tipuri (grandangular, normal, teleobiectiv) C2. Expunerea - Triunghiul expunerii: raportul diafragmă / timp de expunere / ISO - Balansul de alb - Profunzimea de câmp C3. Principii de estetică a imaginii - Încadraturi - Regula treimilor și secțiunea de aur - Perspectiva - Elemente de limbaj vizual (punct, linii, tonuri, volum) C4. Imaginea digitală - - Imaginea scalară - Captura digitală - Formate de fișiere Corectare distorsiuni C5. Corecții tonale - Expunere - Luminozitate - Contrast C6. Corecții cromatice - Canale de culoare - Balans de alb - Filtre C7. Definiția imaginii - Reducerea zgmotului - Sharpening C8. Retușarea imaginii - Eliminarea și adăugarea de elemente într-o imagine - Cloning/Filling C9. Corecții locale - Selecții - Măști - Unelte corecții locale C10. Pregătirea imaginii pentru publicare - Manageentul culorilor - Compresie - Redimensionare - Alegerea formatelor de fișier în funcție de destinație C11. Tehnici creative de editare - Hyperlapse - Timelapse C12. Storytelling cu imagini - Audio slideshow-ul
Cunoștințe prealabile:

Utilizarea calculatorului, utilizarea aparatelor foto digitale compacte

Credite obtinute:

2

Ore curs:

8

Ore aplicatii:

28

Taxa de școlarizare:

1000 lei

Diploma obtinută:

În urma absolvirii acestui program se obţine un Certificat de atestare a competențelor profesionale.

Important! Urmatorul modul: Octombrie 2016
Perioada de inscriere: 5-23 septembrie 2016
Cursul se va derula pe perioada a 4 săptămâni
Numărul maxim de cursanți la un modul - 10 persoane

Inscriere incheiată!

Momentan indisponibil.

Plata taxelor se poate face la casieria Universității Tehnice de pe strada C. Daicoviciu Nr. 15 sau prin virament bancar, in contul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, contul IBAN RO 43TREZ21620F330800XXXX deschis la Banca Nationala, Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca sau in contul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, cont: IBAN: RO91RNCB0106026601550038 deschis la B.C.R. Cluj-Napoca.
CIF 4288306

Piesele dosarului

- Copie xerox după certificatul de naştere (se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după diploma de licenţă(se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după certificatul de căsătorie (unde este cazul);

- Copie xerox după Cartea de Identitate;

Inscrierea se face la sediul departamentului, intre orele 10-14

Acte de Studii
Str. Memorandumului, nr. 28
etaj I, sala 204
Tel: 0264-202 304
Tel: 0264-202 289
E-mail
acte.studii@staff.utcluj.ro
Program cu publicul
Luni-Vineri, 11 - 14

Acte necesare:

- Carte de identitate sau pasaport (in original);

- Certificat de nastere sau certificat de casatorie (pentru absolventele casatorite) original sau copie.

DECIDFR
Str. Dorobanţilor, nr. 71-73
cod 400609
Tel: 0264-430 461
Tel: 0264-401 576
Tel: 0264-401 271
E-mail
decidfr@staff.utcluj.ro
Facebook
www.facebook.com/Decidfr