Dezvoltarea de apl. folosind tehnologii ORACLE
Coordonator program postuniversitar: Conf.dr.ing. Bogdan ORZA

Prezentare program:
Tematica cursului - Dezvoltarea de aplicatii folosind tehnologiile Oracle se bazeaza pe dobandirea de competente in utilizarea, administrarea si dezvoltarea de aplicatii folosind tehnologia APEX ORACLE. - Proiectarea unei baze de date folosind ORACLE SQL Developer Data modeler si Oracle APEX, - Administrarea bazelor de date ORACLE folosind APEX, - Dezvoltarea aplicațiilor în APEX – realizarea de formulare si rapoarte, - Extinderea aplicațiilor APEX – tipuri de rapoarte, Plug-in, utilizare HTML5 și CSS3 in APEX, dezvoltarea de aplicații APEX pentru echipamente mobile.
Cunoștințe prealabile:

Cunostinte minimale in limbajul SQL

Credite obtinute:

2

Ore curs:

10

Ore aplicatii:

28

Diploma obtinută:

În urma absolvirii acestui program se obţine un Certificat de atestare a competentelor profesionale, sub sigla Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice.

Important! Taxa de curs: 650 RON
Data de începere a următorului modul: 26 februarie 2018. Termenul limită pentru înscriere este 20 februarie 2018.
Numărul maxim de cursanți: 10

Inscriere incheiată!

Momentan indisponibil.

Plata taxelor se poate face la casieria Universității Tehnice de pe strada C. Daicoviciu Nr. 15 sau prin virament bancar, in contul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, contul IBAN RO 43TREZ21620F330800XXXX deschis la Banca Nationala, Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca sau in contul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, cont: IBAN: RO91RNCB0106026601550038 deschis la B.C.R. Cluj-Napoca.
CIF 4288306

Piesele dosarului

- Copie xerox după certificatul de naştere (se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după diploma de licenţă(se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după certificatul de căsătorie (unde este cazul);

- Copie xerox după Cartea de Identitate;

Inscrierea se face la sediul departamentului, intre orele 10-14

Acte de Studii
Str. Memorandumului, nr. 28
etaj I, sala 204
Tel: 0264-202 304
Tel: 0264-202 289
E-mail
acte.studii@staff.utcluj.ro
Program cu publicul
Luni-Vineri, 11 - 14

Acte necesare:

- Carte de identitate sau pasaport (in original);

- Certificat de nastere sau certificat de casatorie (pentru absolventele casatorite) original sau copie.

DECIDFR
Str. Dorobanţilor, nr. 71-73
cod 400609
Tel: 0264-430 461
Tel: 0264-401 576
Tel: 0264-401 271
E-mail
decidfr@staff.utcluj.ro
Facebook
www.facebook.com/Decidfr