Sudura si tinichigerie auto
Coordonator program postuniversitar: S.l.dr.ing. Bodea Marius

Prezentare program:
Cursul de adresează absolvenţilor de liceu profil mecanic, care doresc să se califice în activităţi de reparaţii, sudură şi tinichigerie auto. Cursanţii vor fi instruiţi în procedeele de sudare MIG-MAG, WIG şi procedee conexe de sudare, tăiere şi lipire. Aplicaţiile practice se vor realiza pe elemente de caroserie auto în condiţii similare de lucru cu cele din atelierele service autorizate. Aceste aplicaţii vor fi realizate de specialişti în domeniu cu experienţă de peste 15 ani în tinichigerie auto şi care vor prezenta demonstraţii practice. La sfârşitul cursului, prin colaborarea cu principalele ateliere service din zona Cluj-Napoca, există posibilitatea recrutării cursanţilor care obţin cele mai bune rezultate.
Credite obtinute:

0

Ore curs:

32

Ore aplicatii:

64

Diploma obtinută:

În urma absolvirii acestui program se obţine un Certificat de atestare a competenţelor profesionale eliberat de UTCN.

Important! Perioada de înscriere: Cursurile se organizează în momentul în care se înscriu cel puţin 6 participanţi. Taxa de participare este de 2000 Lei, taxa de examinare este inclusă.

Inscriere incheiată!

Momentan indisponibil.

Plata taxelor se poate face la casieria Universității Tehnice de pe strada C. Daicoviciu Nr. 15 sau prin virament bancar, in contul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, contul IBAN RO 43TREZ21620F330800XXXX deschis la Banca Nationala, Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca sau in contul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, cont: IBAN: RO91RNCB0106026601550038 deschis la B.C.R. Cluj-Napoca.
CIF 4288306

Piesele dosarului

- Copie xerox după certificatul de naştere (se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după diploma de licenţă(se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după certificatul de căsătorie (unde este cazul);

- Copie xerox după Cartea de Identitate;

Inscrierea se face la sediul departamentului, intre orele 10-14

Acte de Studii
Str. Memorandumului, nr. 28
etaj I, sala 204
Tel: 0264-202 304
Tel: 0264-202 289
E-mail
acte.studii@staff.utcluj.ro
Program cu publicul
Luni-Vineri, 11 - 14

Acte necesare:

- Carte de identitate sau pasaport (in original);

- Certificat de nastere sau certificat de casatorie (pentru absolventele casatorite) original sau copie.

DECIDFR
Str. Dorobanţilor, nr. 71-73
cod 400609
Tel: 0264-430 461
Tel: 0264-401 576
Tel: 0264-401 271
E-mail
decidfr@staff.utcluj.ro
Facebook
www.facebook.com/Decidfr