Prezentare program:
PREZENTAREA PROGRAMULUI 1. Aspecte generale Pentru absolvenţii unei forme de învăţământ universitar Legea Educaţiei Naţionale prevede ca în România învăţarea pe tot parcursul vieţii să se realizeze prin programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă. Având ca şi grup ţintă absolvenţii unei forme de învăţământ superior, care sunt angajaţi în cadrul SC STAR TRANSMISSION SRL Cugir, programul propus este conceput să asigure o formare eficientă în cele mai dinamice direcţii de dezvoltare a procesului de fabricatie: toleranţe şi ajustaje, tratamente termice şi termochimice, tehnologia construcţiilor de maşini, proiectarea şi construcţia dispozitivelor, mecanizarea şi automatizarea proceselor tehnologice, mecanisme, ş.a.. Programul vizează în mod prioritar actualizarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor de specialitate ale absolvenţilor facultăţilor tehnice altele decât Universitatea Tehnică din Cluj Napoca. 2. Încadrarea programului de formare în Registrul Naţional al Calificărilor din Invătamântul Superior Specializarea Tehnologia construcţiilor de maşini în care este încadrat programul este prevăzută în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (R.N.C.I.S.) având codul L20702013010. Ocupaţiile posibile în urma absolvirii acestui curs sunt conform conform COR: Director tehnic – 121024; Inginer/subinginer tehnolog prelucrări mecanice – 21454
Credite obtinute:

19

Ore curs:

42

Ore aplicatii:

38

Diploma obtinută:

În urma absolvirii acestui program se obţine un Atestat al Universitatii Tehnice din Cluj Napoca .

Important! PROGRAMA: TEHNOLOGI MODERNE DE FABRICAŢIE TEMATICA CURS + LUCRǍRI PRACTICE Ore alocate 1. Tolerante si Ajustaje 12 Tolerante si ajustaje - Notiuni de baza - Calcule cu tolerante si abateri - Asamblari - Ajustaje - Sistemul de tolerante si ajustaje pentru dimensiuni liniare - Ajustaje influentate de variatii de temperatura 4 Lanturi de dimensiuni - Generalitati - Rezolvarea lanturilor de dimensiuni liniare paralele 2 Starea suprafetelor - Abaterile suprafetelor - Tolerante geometrice - Tolerante generale - Rugozitatea suprafetelor 4 Probabilitatea abaterilor - Notiuni de calculul probabilitatilor -Tipuri de repartitii 2 2. Tratamente Termice si Termochimice 12 Utilizarea practică a diagramelor TTT la răcire izotermă şi continuă. Recoacerea: recoacerea de normalizare, înmuiere, recristalizare şi detensionare. 2 Călirea în volum: călibilitatea, parametrii tehnologici ai călirii, metode de călire, defecte de călire. 2 Călirea superficială prin inducţie şi cu flacără. Revenirea şi îmbătrânirea: comportarea la revenire a oţelurilor carbon şi aliate, tipuri de reveniri, fragilitatea de revenire, îmbătrânirea. 2 Tratamente termochimice: carburarea, nitrurarea, nitrocarburarea, carbonitrurarea, oxinitrocarburarea, borurarea, metalizări prin difuzie. 2 Principii de alegere/prescriere a tratamentelor termice. Tratamente termice aplicate pieselor (roţi dinţate, arbori cotiţi, arcuri, rulmenţi, axe, segmenţi, pi

Inscriere incheiată!

Momentan indisponibil.

Plata taxelor se poate face la casieria Universității Tehnice de pe strada C. Daicoviciu Nr. 15 sau prin virament bancar, in contul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, contul IBAN RO 43TREZ21620F330800XXXX deschis la Banca Nationala, Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca sau in contul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, cont: IBAN: RO91RNCB0106026601550038 deschis la B.C.R. Cluj-Napoca.
CIF 4288306

Piesele dosarului

- Copie xerox după certificatul de naştere (se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după diploma de licenţă(se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după certificatul de căsătorie (unde este cazul);

- Copie xerox după Cartea de Identitate;

Inscrierea se face la sediul departamentului, intre orele 10-14

Acte de Studii
Str. Memorandumului, nr. 28
etaj I, sala 204
Tel: 0264-202 304
Tel: 0264-202 289
E-mail
acte.studii@staff.utcluj.ro
Program cu publicul
Luni-Vineri, 11 - 14

Acte necesare:

- Carte de identitate sau pasaport (in original);

- Certificat de nastere sau certificat de casatorie (pentru absolventele casatorite) original sau copie.

DECIDFR
Str. Dorobanţilor, nr. 71-73
cod 400609
Tel: 0264-430 461
Tel: 0264-401 576
Tel: 0264-401 271
E-mail
decidfr@staff.utcluj.ro
Facebook
www.facebook.com/Decidfr