Fabricația sustenabilă a pieselor turnate
Coordonator program postuniversitar: Simona AVRAM

Prezentare program:
Programul urmărește cu prioritate creșterea la nivel național a numărului de spefcialiști care activează în domeniul fabricației sustenabilede piese turnate și ameliorarea cunoștințelor specifice și creșterea adaptabilității specialiștilor din alte domenii la specificul fabricației sustenabile a pieselor tunate, ca suport al reconversiei profesionale a acestora.
Cunoștințe prealabile:

Studii superioare în domeniul tehnic

Conditii de absolvire:

Promovarea disciplinelor prevazute în planul de învățământ.

Credite obtinute:

25

Ore curs:

86

Ore aplicatii:

58

Diploma obtinută:

În urma absolvirii acestui program se obţine un Certificat postuniversitar de atestare a competențelor profesionale.

Important!

Inscriere incheiată!

Momentan indisponibil.

Plata taxelor se poate face la casieria Universității Tehnice de pe strada C. Daicoviciu Nr. 15 sau prin virament bancar, in contul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, contul IBAN RO 43TREZ21620F330800XXXX deschis la Banca Nationala, Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca sau in contul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, cont: IBAN: RO91RNCB0106026601550038 deschis la B.C.R. Cluj-Napoca.
CIF 4288306

Piesele dosarului

- Copie xerox după certificatul de naştere (se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după diploma de licenţă(se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după certificatul de căsătorie (unde este cazul);

- Copie xerox după Cartea de Identitate;

Inscrierea se face la sediul departamentului, intre orele 10-14

Acte de Studii
Str. Memorandumului, nr. 28
etaj I, sala 204
Tel: 0264-202 304
Tel: 0264-202 289
E-mail
acte.studii@staff.utcluj.ro
Program cu publicul
Luni-Vineri, 11 - 14

Acte necesare:

- Carte de identitate sau pasaport (in original);

- Certificat de nastere sau certificat de casatorie (pentru absolventele casatorite) original sau copie.

DECIDFR
Str. Dorobanţilor, nr. 71-73
cod 400609
Tel: 0264-430 461
Tel: 0264-401 576
Tel: 0264-401 271
E-mail
decidfr@staff.utcluj.ro
Facebook
www.facebook.com/Decidfr