Proiectarea, implementarea si dezvoltarea sistemului de control intern managerial
Coordonator program postuniversitar: Prof.dr.ing. Florin Lungu

Prezentare program:
Programul conferă participanților cunoștințe despre Sistemul de Control Managerial Intern care reprezintă ansamblul politicilor și procedurilor concepute și implementate de către managementul și personalul entității publice, în vederea atingerii obiectivelor organizaționale într-un mod economic, eficient și eficace; respectarea regulilor manageriale interne și externe; protejarea bunurilor și a informațiilor; prevenirea și depistarea fraudelor și greșelilor; calitatea documentelor financiar-contabile; promovarea unei imagini organizaționale favorabile în rândul angajaților și a stakeholderi-lor precum și asigurarea unei comunicări interne și externe facile.
Cunoștințe prealabile:

Participarea în cadrul acestui program nu presupune o formare specifică în domeniu.

Conditii de absolvire:

Promovarea disciplinelor prevazute în planul de învățământ. Susținerea proiectului de atestare a competențelor profesionale.

Credite obtinute:

10

Ore curs:

108

Ore aplicatii:

12

Taxa de școlarizare:

1200

Diploma obtinută:

În urma absolvirii acestui program se obţine un Certificat de atestare a competenţelor profesionale.

Important! Programul este propus să se desfășoare pe durata a 9-10 săptămâni, în perioada aprilie-iunie 2017. Cursurile vor fi susținute în week-end (vineri dupa-masă și sâmbăta).

Cursurile vor fi susținute în week-end (vineri dupa-masă și sâmbăta).

Plata taxelor se poate face la sediul Universității Tehnice de pe strada C. Daicoviciu Nr. 15 sau prin virament bancar, n contul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, contul IBAN RO 43TREZ21620F330800XXXX deschis la Banca Nationala, Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca sau in contul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, cont: IBAN: RO91RNCB0106026601550038 deschis la B.C.R. Cluj-Napoca.

Piesele dosarului

- Copie xerox după certificatul de naştere (se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după diploma de licenţă(se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după certificatul de căsătorie (unde este cazul);

- Copie xerox după Cartea de Identitate;

Inscrierea se face la sediul departamentului, intre orele 10-14

Acte de Studii
Str. Memorandumului, nr. 28
etaj I, sala 204
Tel: 0264-202 304
Tel: 0264-202 289
E-mail
acte.studii@staff.utcluj.ro
Program cu publicul
Luni-Vineri, 11 - 14

Acte necesare:

- Carte de identitate sau pasaport (in original);

- Certificat de nastere sau certificat de casatorie (pentru absolventele casatorite) original sau copie.

DECIDFR
Str. Dorobanţilor, nr. 71-73
cod 400609
Tel: 0264-430 461
Tel: 0264-401 576
E-mail
decidfr@staff.utcluj.ro
Facebook
www.facebook.com/Decidfr
înrebare:

Cine se poate înscrie?

Răspuns:

Absolventi cu diplomă ai unui program de licentă acreditat în Romania.

înrebare:

Pot sa mă înscriu dacă am obtinut diploma de licentă în străinatate?

Răspuns:

Da, cu conditia sa obtineti recunoasterea acestor studii la CNRED. Informatii despre procesul de recunoastere si echivalare a studiilor sunt disponibile la adresa www.cnred.edu.ro. Diplomele emise în UE sunt supuse unui proces de recunoastere automat.

înrebare:

Se acorda carnet de student?

Răspuns:

Carnetele de student se acorda studentilor inscrisi pe Sistemul Bologna (ciclul I, licenta -ciclul II master). Cursantii programelor postuniversitare nu beneficiaza de carnete de studenti.