Managementul Vânzărilor
Coordonator program postuniversitar: Conf. dr. ing. Lungu Florin

Prezentare program:
Programul postuniversitar Managementul Vânzărilor este unul practic, interactiv și foarte util. Partea teoretică va fi completată de partea practică prin exerciții și grupuri de discuții. Participantii la acest program îşi vor dezvolta abilitățile manageriale în general și specific pe cele din zona managementului de vânzări. Aceştia vor deveni un leader de excepție al echipei de vânzări, vor ști cum să motiveze membrii echipei și cum să delege sarcini astfel încât să atingặ rezultate maxime și să crească vânzările.
Credite obtinute:

10

Ore curs:

108

Ore aplicatii:

0

Diploma obtinută:

În urma absolvirii acestui program se obţine un Certificat de atestare a competentelor profesionale.

Important!

Tarife:


- pana la 16 cursanti, dar nu mai putin de 12: 1500 lei/cursant
- intre 17 si 20 de cursanti: 1350 lei/cursant
- intre 21 si 26 de cursanti: 1200 lei/cursant
- peste 27 de cursanti: 1050 lei/cursant

Inscriere incheiată!

Momentan indisponibil.

Plata taxelor se poate face la casieria Universității Tehnice de pe strada C. Daicoviciu Nr. 15 sau prin virament bancar, in contul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, contul IBAN RO 43TREZ21620F330800XXXX deschis la Banca Nationala, Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca sau in contul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, cont: IBAN: RO91RNCB0106026601550038 deschis la B.C.R. Cluj-Napoca.
CIF 4288306

Piesele dosarului

- Copie xerox după certificatul de naştere (se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după diploma de licenţă(se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după certificatul de căsătorie (unde este cazul);

- Copie xerox după Cartea de Identitate;

Inscrierea se face la sediul departamentului, intre orele 10-14

Acte de Studii
Str. Memorandumului, nr. 28
etaj I, sala 204
Tel: 0264-202 304
Tel: 0264-202 289
E-mail
acte.studii@staff.utcluj.ro
Program cu publicul
Luni-Vineri, 11 - 14

Acte necesare:

- Carte de identitate sau pasaport (in original);

- Certificat de nastere sau certificat de casatorie (pentru absolventele casatorite) original sau copie.

DECIDFR
Str. Dorobanţilor, nr. 71-73
cod 400609
Tel: 0264-430 461
Tel: 0264-401 576
Tel: 0264-401 271
E-mail
decidfr@staff.utcluj.ro
Facebook
www.facebook.com/Decidfr