Sudare Aplicata pentru Ateliere de Tinichigerie Auto
Coordonator program postuniversitar: S.L.dr.ing. IWE Bodea Marius

Prezentare program:
Cursul de adresează absolvenţilor de licenţă profil mecanic, construcţii de maşini sau materiale, care doresc să dobândească competenţe de organizare şi management pentru atelierele de tinichigerie auto. Cursanţii vor fi instruiţi în activităţi de reparaţii, procedee de sudare şi activităţi conexe sudării utilizate în cadrul atelierelor de tinichigerie auto. Aplicaţiile practice vor fi realizate pe elemente de caroserie auto în condiţii similare de lucru cu cele din atelierele service autorizate. Demonstraţiile practice vor fi executate de către specialişti în domeniu cu experienţă de peste 15 ani în tinichigerie auto. La sfârşitul cursului, prin colaborarea cu principalele ateliere service din zona Cluj-Napoca, există posibilitatea recrutării cursanţilor care obţin cele mai bune rezultate. Cursul se va organiza la Facultatea Ingineria Materialelor şi a Mediului, B-dul. Muncii nr.103-105, sala E09 în cadrul centrului de demonstraţii de sudură, Cluj-Napoca şi va începe în data de 18 septembrie 2015.
Cunoștințe prealabile:

Absolvenţi de licenţă profil mecanic, construcţii de maşini sau materiale.

Credite obtinute:

8

Ore curs:

32

Ore aplicatii:

48

Diploma obtinută:

În urma absolvirii acestui program se obţine un Certificat de atestare a competenţelor profesionale eliberat de Ministerul Educaţiei şi Învăţământului..

Important! Perioada de înscriere este din 01-15.09.2015 Programul de desfăşurare a cursului este: vineri intre orele 16-20 şi sămbăta de la 08-14. Taxa de participare este de 2000 Lei, taxa de examinare este inclusă.

Inscriere incheiată!

Momentan indisponibil.

Plata taxelor se poate face la casieria Universității Tehnice de pe strada C. Daicoviciu Nr. 15 sau prin virament bancar, in contul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, contul IBAN RO 43TREZ21620F330800XXXX deschis la Banca Nationala, Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca sau in contul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, cont: IBAN: RO91RNCB0106026601550038 deschis la B.C.R. Cluj-Napoca.
CIF 4288306

Piesele dosarului

- Copie xerox după certificatul de naştere (se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după diploma de licenţă(se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după certificatul de căsătorie (unde este cazul);

- Copie xerox după Cartea de Identitate;

Inscrierea se face la sediul departamentului, intre orele 10-14

Acte de Studii
Str. Memorandumului, nr. 28
etaj I, sala 204
Tel: 0264-202 304
Tel: 0264-202 289
E-mail
acte.studii@staff.utcluj.ro
Program cu publicul
Luni-Vineri, 11 - 14

Acte necesare:

- Carte de identitate sau pasaport (in original);

- Certificat de nastere sau certificat de casatorie (pentru absolventele casatorite) original sau copie.

DECIDFR
Str. Dorobanţilor, nr. 71-73
cod 400609
Tel: 0264-430 461
Tel: 0264-401 576
Tel: 0264-401 271
E-mail
decidfr@staff.utcluj.ro
Facebook
www.facebook.com/Decidfr