Aplicații mobile hibride
Coordonator program postuniversitar: Conf.dr.ing. Mihai DAMIAN

Prezentare program:
Cursul asigură o formare practică în domeniul realizării aplicațiilor mobile bazate pe tehnologii Web: HTML 5, CSS3, JavaScript. Accesul la componentele terminalului se realizează folosind extensii Apache Cordova. Aplicatiile propuse sunt realizate folosind colectia de obiecte Onsen UI, platforma de dezvoltare Monaca și biblioteca React.


Cunoștințe prealabile:

Cursul este recomandat absolvenților cursului "Realizarea saiturilor si a aplicațiilor pentru WWW" sau care au cunoștințe de nivel mediu de HTML 5, CSS și JavaScript.

Conditii de absolvire:

Pentru a absolvi, cursanții trebuie să realizeze o aplicație mobilă de complexitate medie.

Credite obtinute:

5

Ore curs:

28

Ore aplicatii:

28

Taxa de școlarizare:

550 lei

Diploma obtinută:

În urma absolvirii acestui program se obţine un Certificat de atesate a competentelor profesionale.

Important! Cursul va fi organizat doar din momentul intruniriii numarului de cursanti necesari formarii grupei. Cei inscrisi online vor fi anuntati. Taxa de scolarizare se va achita doar dupa anuntul inceperii cursului.

Inscriere incheiată!

Momentan indisponibil.

Plata taxelor se poate face la casieria Universității Tehnice de pe strada C. Daicoviciu Nr. 15 sau prin virament bancar, in contul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, contul IBAN RO 43TREZ21620F330800XXXX deschis la Banca Nationala, Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca sau in contul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, cont: IBAN: RO91RNCB0106026601550038 deschis la B.C.R. Cluj-Napoca.
CIF 4288306

Piesele dosarului

- Copie xerox după certificatul de naştere (se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după diploma de licenţă(se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după certificatul de căsătorie (unde este cazul);

- Copie xerox după Cartea de Identitate;

Inscrierea se face la sediul departamentului, intre orele 10-14

Acte de Studii
Str. Memorandumului, nr. 28
etaj I, sala 204
Tel: 0264-202 304
Tel: 0264-202 289
E-mail
acte.studii@staff.utcluj.ro
Program cu publicul
Luni-Vineri, 11 - 14

Acte necesare:

- Carte de identitate sau pasaport (in original);

- Certificat de nastere sau certificat de casatorie (pentru absolventele casatorite) original sau copie.

DECIDFR
Str. Dorobanţilor, nr. 71-73
cod 400609
Tel: 0264-430 461
Tel: 0264-401 576
Tel: 0264-401 271
E-mail
decidfr@staff.utcluj.ro
Facebook
www.facebook.com/Decidfr