Operare pe strunguri cu CNC
Coordonator program postuniversitar: Dr. ing. Cristian CAIZAR

Prezentare program:
Curs destinat formarii operatorilor pe strunguri cu CNC. Cursul prezinta echiparea si reglarea masinii-unelte in vederea prelucrarii.
Credite obtinute:

0

Ore curs:

14

Ore aplicatii:

28

Diploma obtinută:

În urma absolvirii acestui program se obţine un Certificat de absolvire..

Important! Cursul incepe daca se inscriu intre 3 si 10 persoane. Taxa de participare este 2000 lei/cursant.
Perioada de înscriere:incepand cu 01.10.2017. Cursurile vor începe cand se inscriu minim 3 cursanti si se vor tine in sala G112, B-dul. Muncii 103-105.

Inscriere incheiată!

Momentan indisponibil.

Plata taxelor se poate face la casieria Universității Tehnice de pe strada C. Daicoviciu Nr. 15 sau prin virament bancar, in contul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, contul IBAN RO 43TREZ21620F330800XXXX deschis la Banca Nationala, Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca sau in contul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, cont: IBAN: RO91RNCB0106026601550038 deschis la B.C.R. Cluj-Napoca.
CIF 4288306

Piesele dosarului

- Copie xerox după certificatul de naştere (se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după diploma de licenţă(se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după certificatul de căsătorie (unde este cazul);

- Copie xerox după Cartea de Identitate;

Inscrierea se face la sediul departamentului, intre orele 10-14

Acte de Studii
Str. Memorandumului, nr. 28
etaj I, sala 204
Tel: 0264-202 304
Tel: 0264-202 289
E-mail
acte.studii@staff.utcluj.ro
Program cu publicul
Luni-Vineri, 11 - 14

Acte necesare:

- Carte de identitate sau pasaport (in original);

- Certificat de nastere sau certificat de casatorie (pentru absolventele casatorite) original sau copie.

DECIDFR
Str. Dorobanţilor, nr. 71-73
cod 400609
Tel: 0264-430 461
Tel: 0264-401 576
Tel: 0264-401 271
E-mail
decidfr@staff.utcluj.ro
Facebook
www.facebook.com/Decidfr