Testarea aplicațiilor software
Coordonator program postuniversitar: Prof.dr.ing. Liviu MICLEA

Prezentare program:
Obiectivul principal al programului este de a prezenta problematica asigurării calitătii aplicațiilor software. Sunt prezentate principalele tehnici de testare a aplicatiilor software, precum și activitățile specifice asigurării calității acestora. Competentele asigurate sunt: 1. Principalele tehnici de testare a programelor: testare functionala (black-box), testare structurala (white-box), testare statistica bazata pe utilizare; 2. Modele de baza utilizate in testarea programelor; 3. Activitatile, managementul, automatizarea testarii si aspecte asociate ca sub-fazele testarii, organizarea echipelor, procesul de testare, rolul si responsabilitatile angajatilor, utilitare de automatizare a testarii.
Credite obtinute:

5

Ore curs:

28

Ore aplicatii:

28

Taxa de școlarizare:

630 lei

Diploma obtinută:

În urma absolvirii acestui program se obţine un Certificat de atestare a competentelor profesionale.

Important! Înscrierile on-line vor reîncepe la 14 ianuarie 2019, ora 20.00.

Inscriere incheiată!

CURS :
Luni, 8 octombrie, ora 18, str. G. Baritiu nr. 26-28 sala 356 (apoi la 2 saptamani)
APLICATII :
Joi, 11 octombrie, ora 18, str. Observatorului nr.2 sala 308 (apoi la 2 saptamani)

Plata taxelor se poate face la casieria Universității Tehnice de pe strada C. Daicoviciu Nr. 15 sau prin virament bancar, in contul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, contul IBAN RO 43TREZ21620F330800XXXX deschis la Banca Nationala, Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca sau in contul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, cont: IBAN: RO91RNCB0106026601550038 deschis la B.C.R. Cluj-Napoca.
CIF 4288306

Piesele dosarului

- Copie xerox după certificatul de naştere (se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după diploma de licenţă(se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după certificatul de căsătorie (unde este cazul);

- Copie xerox după Cartea de Identitate;

Inscrierea se face la sediul departamentului, intre orele 10-14

Acte de Studii
Str. Memorandumului, nr. 28
etaj I, sala 204
Tel: 0264-202 304
Tel: 0264-202 289
E-mail
acte.studii@staff.utcluj.ro
Program cu publicul
Luni-Vineri, 11 - 14

Acte necesare:

- Carte de identitate sau pasaport (in original);

- Certificat de nastere sau certificat de casatorie (pentru absolventele casatorite) original sau copie.

DECIDFR
Str. Dorobanţilor, nr. 71-73
cod 400609
Tel: 0264-430 461
Tel: 0264-401 576
Tel: 0264-401 271
E-mail
decidfr@staff.utcluj.ro
Facebook
www.facebook.com/Decidfr