Atestare ca auditori energetici pt. cladiri (gr.2)
Coordonator program postuniversitar: Ligia Moga

Prezentare program:
Facultatea de Construcţii şi Facultatea de Instalaţii din cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, în conformitate cu prevederile art. 15 ale „Regulamentul privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri”, Ordinul M.D.R.T. nr. 2237 /2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 / 08.10.2010 ORDIN de modificare a OMDRT nr. 2237/2010 (26-01-2011), respectiv Ordinul nr. 996/2016 „Capitolul III – Documente necesare înscrierii la examenul de atestare”, organizează program de formare continuă în vederea participării la examenul de atestare ca auditori energetici pentru clădiri – avizare proiect grad 2, organizat de MDRAP. Aces program se va desfăşura prin Departamentul pentru Educație Continuă, Învățământ la Distanță și cu Frecvență Redusă (DECIDFR).
Cunoștințe prealabile:

Programul se adresează absolvenţilor cursului de „Audit Energetic pentru Clădiri” a UTCN-ului care doresc să se înscrie la examenul de autorizare MDRAP pentru următoarea categorie, conform art. 6 din Ordinul M.D.R.T. nr. 2237 /2010, modificat cu ordinul Ordinul nr. 996/2016 : auditor energetic pentru clădiri, grad profesional II, specialităţile construcţii şi instalaţii – simbol AE IIci.
Programul se va desfăşura în regim continu la cererea absolvenţilor cursului de „Audit Ene

Conditii de absolvire:

Avizarea pozitivă a proiectului presupune obţinerea unui calificativ de minimum nota 8 la sustinere.
În caz de respingere a proiectului se va relua procedura de inscriere la program.

Credite obtinute:

0

Ore curs:

3

Ore aplicatii:

3

Taxa de școlarizare:

500

Diploma obtinută:

În urma absolvirii acestui program se obţine un Atestat eliberat de către Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

Important! În momentul înscrierii sunteţi rugaţi să aduceti o copie după Certificatul de absolvire al programului Audit energetic pentru clădiri.
Perioada de desfăşurare a programului este continuă, programul rulând pe tot parcursul anului.

sala C/II, str. G. Baritiu, nr. 25.

Plata taxelor se poate face la casieria Universității Tehnice de pe strada C. Daicoviciu Nr. 15 sau prin virament bancar, in contul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, contul IBAN RO 43TREZ21620F330800XXXX deschis la Banca Nationala, Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca sau in contul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, cont: IBAN: RO91RNCB0106026601550038 deschis la B.C.R. Cluj-Napoca.
CIF 4288306

Piesele dosarului

- Copie xerox după certificatul de naştere (se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după diploma de licenţă(se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după certificatul de căsătorie (unde este cazul);

- Copie xerox după Cartea de Identitate;

Inscrierea se face la sediul departamentului, intre orele 10-14

Acte de Studii
Str. Memorandumului, nr. 28
etaj I, sala 204
Tel: 0264-202 304
Tel: 0264-202 289
E-mail
acte.studii@staff.utcluj.ro
Program cu publicul
Luni-Vineri, 11 - 14

Acte necesare:

- Carte de identitate sau pasaport (in original);

- Certificat de nastere sau certificat de casatorie (pentru absolventele casatorite) original sau copie.

DECIDFR
Str. Dorobanţilor, nr. 71-73
cod 400609
Tel: 0264-430 461
Tel: 0264-401 576
Tel: 0264-401 271
E-mail
decidfr@staff.utcluj.ro
Facebook
www.facebook.com/Decidfr