Manageri Energetici in Industrie
Coordonator program postuniversitar: Conf.dr.ing. Andrei CZIKER

Prezentare program:
Facultatea de Inginerie Electrică din cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, organizează cursuri de pregătire teoretică în vederea înscrierii la examenul de atestare a managerilor energetici pentru industrie, organizat de ANRE. Aceste cursuri se vor desfăşura prin Departamentul pentru Educație Continuă, Învățământ la Distanță și cu Frecvență Redusă (DECIDFR).
Cunoștințe prealabile:

Programul se adresează absolvenților de învățământ superior, tehnic.
Cursurile se adresează celor care doresc susţinerea examenelor de autorizare ANRE pentru Manageri Energetici pentru Industrie.

Conditii de absolvire:

Promovarea celor 12 module prevazute in planul de invatamant.

Credite obtinute:

0

Ore curs:

30

Ore aplicatii:

60

Taxa de școlarizare:

2000

Diploma obtinută:

În urma absolvirii acestui program se obţine un Atestat de absolvire a programului de formare și dezvoltare profesionala, emis de catre Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

Important!
Perioada de înscriere: 06 Iunie - 22 Iunie 2017, intre orele 11-14, Str. Dorobanților Nr. 71-73

Cursurile vor începe cu data de 23 Iunie 2017, orele 15:00, sala 159, str. G. Barițiu, nr. 25.
Cursurile se desfasoara in baza prevederilor legale :
1. Decizia A.R.C.E. nr. 57/2003 publicata in M.O.Partea I, nr. 425/17.06.2003
2. Deciza A.R.C.E. nr. 58/2003 publicata in M.O. Partea I nr. 423/17.06.2003

Perioada de desfăşurare a acestui program postuniversitar va fi pe o durată de maxim 2 luni, vineri după-masa şi sâmbăta, cu posibilitatea de a fi desfăşurat în regim intensiv, la solicitarea cursanţilor.

Plata taxelor se poate face la sediul Universității Tehnice de pe strada C. Daicoviciu Nr. 15 sau prin virament bancar, n contul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, contul IBAN RO 43TREZ21620F330800XXXX deschis la Banca Nationala, Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca sau in contul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, cont: IBAN: RO91RNCB0106026601550038 deschis la B.C.R. Cluj-Napoca.

Piesele dosarului

- Copie xerox după certificatul de naştere (se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după diploma de licenţă(se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după certificatul de căsătorie (unde este cazul);

- Copie xerox după Cartea de Identitate;

Inscrierea se face la sediul departamentului, intre orele 10-14

Acte de Studii
Str. Memorandumului, nr. 28
etaj I, sala 204
Tel: 0264-202 304
Tel: 0264-202 289
E-mail
acte.studii@staff.utcluj.ro
Program cu publicul
Luni-Vineri, 11 - 14

Acte necesare:

- Carte de identitate sau pasaport (in original);

- Certificat de nastere sau certificat de casatorie (pentru absolventele casatorite) original sau copie.

DECIDFR
Str. Dorobanţilor, nr. 71-73
cod 400609
Tel: 0264-430 461
Tel: 0264-401 576
E-mail
decidfr@staff.utcluj.ro
Facebook
www.facebook.com/Decidfr
înrebare:

Cine se poate înscrie?

Răspuns:

Absolventi cu diplomă ai unui program de licentă acreditat în Romania.

înrebare:

Pot sa mă înscriu dacă am obtinut diploma de licentă în străinatate?

Răspuns:

Da, cu conditia sa obtineti recunoasterea acestor studii la CNRED. Informatii despre procesul de recunoastere si echivalare a studiilor sunt disponibile la adresa www.cnred.edu.ro. Diplomele emise în UE sunt supuse unui proces de recunoastere automat.

înrebare:

Se acorda carnet de student?

Răspuns:

Carnetele de student se acorda studentilor inscrisi pe Sistemul Bologna (ciclul I, licenta -ciclul II master). Cursantii programelor postuniversitare nu beneficiaza de carnete de studenti.