Realizarea saiturilor si a apl. pentru WWW
Coordonator program postuniversitar: Conf.dr.ing. Mihai Damian

Prezentare program:
Realizarea saiturilor si a aplicațiilor pentru WWW este un curs destinat celor care doresc să creeze site-uri web folosind tehnologiile actuale: HTML5, CSS3, JavaScript, AJAX. Ansamblul de cunostinte este strâns legat de practica realizării site-urilor, cu accent pe activitatea de integrare și programare.
Cunoștințe prealabile:

Se recomandă parcurgerea în prealabil a unui curs de programarea calculatoarelor.

Conditii de absolvire:

Pentru a absolvi, cursanții trebuie să realizeze un site web de complexitate medie. Cerințele specifice sunt definite printr-un barem dat.

Credite obtinute:

9

Ore curs:

28

Ore aplicatii:

28

Taxa de școlarizare:

630 lei

Diploma obtinută:

În urma absolvirii acestui program se obţine un Certificat de atestare a competențelor profesionale.

Important! Înscrierile on-line vor reîncepe la 14 ianuarie 2019, ora 20.00.

Inscriere incheiată!

Plata taxelor se poate face la casieria Universității Tehnice de pe strada C. Daicoviciu Nr. 15 sau prin virament bancar, in contul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, contul IBAN RO 43TREZ21620F330800XXXX deschis la Banca Nationala, Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca sau in contul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, cont: IBAN: RO91RNCB0106026601550038 deschis la B.C.R. Cluj-Napoca.
CIF 4288306

Piesele dosarului

- Copie xerox după certificatul de naştere (se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după diploma de licenţă(se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după certificatul de căsătorie (unde este cazul);

- Copie xerox după Cartea de Identitate;

Inscrierea se face la sediul departamentului, intre orele 10-14

Acte de Studii
Str. Memorandumului, nr. 28
etaj I, sala 204
Tel: 0264-202 304
Tel: 0264-202 289
E-mail
acte.studii@staff.utcluj.ro
Program cu publicul
Luni-Vineri, 11 - 14

Acte necesare:

- Carte de identitate sau pasaport (in original);

- Certificat de nastere sau certificat de casatorie (pentru absolventele casatorite) original sau copie.

DECIDFR
Str. Dorobanţilor, nr. 71-73
cod 400609
Tel: 0264-430 461
Tel: 0264-401 576
Tel: 0264-401 271
E-mail
decidfr@staff.utcluj.ro
Facebook
www.facebook.com/Decidfr